.

زنبور عسل می خوابد؟

 به طور معمول زنبورها در کندو می خوابند اما گاهی اوقات خواب زنبورهای چرا رو در خارج از کندو نیز مشاهده شده است. زنبورهای کارگر جوان مدت کمتری می خوابند و خواب آنها ریتم شبانه روزی ندارد. کارگرهای جمع آوری کننده شهد و گرده ، هم طولانی تر و هم در طول شب می خوابند. از مشحصات  زنبورهای در حال استراحت می توان به کاهش انقباضات عضلات ، آویزان بودن رو به پایین شاخک ها و جمع بودن پاها در زیر بدن اشاره نمود. در عکس حالت های مختلف زنبور عسل از هشداری کامل تا خواب عمیق را ملاحظه می کنید.

مطالب مرتبط:

تلگرام زنبور عسل شروع زنبورداری

تاثیر موبایل بر زنبور عسل

بیماری سی سی دی زنبور عسل

اثر دود بر رفتار تهاجمی زنبور عسل

سرمازدگی لارو زنبورهای عسل