ارزش غذایی گرده گل زنبور عسل

 ارزش غذایی گرده گل ، زنبور عسل

گرده گل که سلول جنسی نر گل هاست ، منبع مهم مواد پروتئینی ، چربی ، مواد معدنی و ویتامین ها برای زنبور عسل می باشد.زنبوران عسل از مواد پروتئینی گرده گل بیشتر جهت تامین عناصر ساختمانی ، ماهیچه ها ، غدد و سایر بافتها استفاده می کند.
به مجردی که زنبوران عسل از سلولهای خود خارج می شوند با تغذیه از دانه گرده رشد اعضا داخلی بدن بخصوص غدد شیری آغاز می گردد. در یک کلنی معمولا تغذیه از دانه گرده معمولا ۲ ساعت پس از متولد شدن زنبوران کامل از سلول ها شروع می شود.
زنبوران نر  معمولا از گرده گل تغذیه نمی کنند ، بلکه مخلوطی از ترشح غدد ، عسل و دانه گرده به آنها خورانیده می شود. غذای اصلی ملکه ترشحات غدد شیری زنبوران کارگر است که در تمام طول عمرش از آن تغذیه می کند.گرده های گل گلهای مختلف اثرات بیولوژیکی مختلفی دارند. زنبورهای عسلی که از گرده های گل با پروتئین بیشتر تغذیه می کنند ، قادرند تعداد بیشتری از لاروها را تغذیه نمایند. مقدار پروتئین در دانه های گرده متفاوت بوده از ۸ تا ۴۰ درصد متغیر می باشد.

بهترین گرده گل از نظر ارزش غذایی برای زنبور عسل

گرده های گل از نظر ارزش غذائی بسیار متفاوت هستند.گرده های گل را به چهار گروه زیر طبقه بندی نموده اند:
–    دانه های گرده با ارزش غذائی بسیار زیاد ، مانند گرده درختان میوه ، بید ، ذرت و شبدر سفید
–    دانه های گرده با ارزش غذائی زیاد مانند گرده درختان نارون ، گل قاصدک
–    دانه گرده با ارزش غذائی متوسط ، مانند گرده درختان توسکا و فندوق
–    دانه های گرده با ارزش غذائی کم مانند گرده گونه های مختلف درخت کاج
دانه های گرده دارای مقدار متفاوتی اسیدهای آمینه اند. اسیدهای آمینه عمر زنبوران عسل را زیاد کرده و سبب تحریک و فعال شدن غدد شیری می گردند.

اثر کمبود گرده گل در روی تک تک افراد یک کلنی

۱-     نرها معمولاً به سرعت از کندو حذف می شوند و آنهائی که باقی می مانند اسپرم کمی دارند .
۲-     هر ملکه ای که بوجود آید از رشد طبیعی برخوردار نبوده و جایگزین می شود .
۳-     اگر گرده ذخیره شده در کندو وجود نداشته باشد ، مقدار پروتئین موجود در بدن زنبور در پائیز کم می شود . چنین زنبورهائی پیله را جویده ، غذای خشک شده لاروها و مواد دفعی را لیسیده و ضمن پاره کردن بدن زنبوران مرده از محتویات داخلی بدن آنها استفاده می کنند.

منبع : پرورش زنبور عسل (عبادی ، احمدی)

مطالب مرتبط:

تلگرام زنبور عسل

فروش عسل طبیعی

تغذیه تحریکی زنبور عسل با پودر خشک

مشخصات عسل طبیعی

زمان برداشت عسل

روش طبقه دادن به کندو

قانون ادغام کلنی ها