تاثیر دودی بر تهاجم زنبور عسل

 حالت تهاجمی زنبوران عسل:

به خوبی اثبات شده است که وزش دود به داخل کندو و لانه زنبور عسل سبب کاهش حالت تهاجمی زنبورها می شود.علت آن است که دود بسیاری از زنبورهای کارگر را تحریک می کند تا از غذای ذخیره شده استفاده کنند که احتمال نیش زدن در آنها کاهش می دهد. اما فقط نیمی از زنبورها به دلیل ورود دود به کندو تحریک شده و به میزان قابل توجه ای حالت تهاجمی خود را از دست می دهند. دود دهی سبب می شود زنبورها شان های خود را ترک نکرده و بوی مشخص عامل خارجی و بیگانه برای آنها پنهان بماند و در نتیجه از حالت تهاجمی آنها می کاهد. به علاوه ترکیبات خاصی در دود وجود دارد که بوی فرمون های هشدار دهنده را پنهان می کند و یا مانع فعالیت گیرنده های حسی شاخک زنبورها می شوند.

نکته :مواد سوختی مناسب برای دودی معمولا از گیاهان و یا کود خشک حیوانات،توتون یا تنباکو (دلیل استفاده از تنباکو و توتون را اینجا بخوانید) انتخاب میشوند. نباید دود را در عمق کندو و داخل ناحیه نوزادان فرستاد.

تاثیر شان خالی بر رفتار دفاعی زنبور عسل:

وجود شان خالی سبب افزایش رفتار دفاعی می شود. در کندو اگر شان ها فضای خای زیادی داشته باشند ، با سرعتی ۲ برابر به هدف پاسخ می دهند و ۲ برابر کلنی های که شان خالی کم دارند نیش می زنند.وجود فرمون های ناشناخته در شان خالی که سبب انباشتن مواد غذایی می شود موجب می گردد این زنبورها نسبت به هشدار ، پاسخ فیزیولوژیکی و روانی بیشتری دهند.یک شرط اولیه برای کلنی های تهاجمی که شان خالی بسیاری دارد ، دفاع از ذخیره های اندک عسل فرآوری شده است. منبع : کتاب فرمون در زنبوران اجتماعی ؛ جان برند فری

مطالب مرتبط:

تلگرام زنبور عسل

 انواع ظروف شربت خوری

روش دی ماری در پیشگیری از بچه دهی

مزایا و معایب کندوی کف باز

بیماری CCD