­
  • ادغام کلنی

فشرده سازی کلنی (تنگ کردن کندو) زنبور عسل

 . فشرده سازی کلنی فشرده سازی یعنی بیرون آوردن تمام قاب های اضافی و متراکم کردن جمعیت روی حداقل قاب ممکن و کم کردن حجم فضای داخل کندو زمان فشرده سازی کندو یک بار در پایان فصل و قبل از شروع زمستانگذرانی ، یکبار هم در ابتدای شروع فصل زنبورداری (اول بهار یا آخر زمستان) هدف از فشرده سازی در پایان فصل ، هدف از متراکم کردن جمعیت ، مصون [...]

روش های تقویت کندوهای ضعیف در بهار

 تقویت کندوی ضعیف راه های تقویت کلنی (کندوی) ضعیف : نکته: تمام پیشنهادات زیر برای یک کلنی ضعیف سالم راه گشاست ، درصورت بیمار بودن کندو به نوزما و کنه واروآ و لوک و... بهتر است ابتدا کلنی کاملا درمان شده ، سپس کارهای زیر را انجام دهید.همچنین اگر کندوی شما خیلی ضعیف است و امکان دارد به جمعیت مناسب در فصل عسل آوری نرسد بهتر است با یک کندوی [...]

قانون ادغام کندوها

روش ادغام کندوهای ضعیف در ادغام دو کندو باید همیشه کندوی ضعیف را به کندوی قوی انتقال داد. وارانه عمل کردن باعث جنگ و جدال و کشت و کشتار خواهد شد. جدول زیر برای کمک به زنبوردارها تنظیم گردیده است : جمعیت ثابت جمعیتی که انتقال داده می شود نتیجه ضعیف قوی ضعیف ضعیف متوسط ضعیف ضعیف ضعیف ضعیف متوسط ضعیف متوسط قوی ضعیف قوی قوی متوسط [...]

روش ادغام کردن کندوها

ادغام کردن کلنی های  ضعیف : ادغام کردن کلنی های ضعیف از اوایل بهار تا اواسط پاییز ممکن می باشد . عمل ادغام کردن کلنی های ضعیف اساسا برای تقویت و جلوگیری از انهدام آنهاست . برای ادغام کردن دو یا چند کلنی ضعیف در یکدیگر باید به چند نکته مهم توجه داشت . اولا دقت شود که ملکه جوانتر و مناسبتر را نگه داری نموده و بقیه را از [...]