گرده ذرت

گرده ذرت

سوالات متعددی در مورد ارزش غذایی گیاه ذرت مخصوصا گرده آن جهت تغذیه زنبور عسل پرسیده می شود. به همین منظور در این پست در مورد ارزش غذایی گرده ذرت در تغذیه زنبور عسل صحبت خواهد شد.

آمارهای مختلفی در خصوص میزان مصرف گرده یک کلنی در طول سال مطرح شده است ولی مقدار آن بطور تقریب١٧تا ٣۴ کیلوگرم است. گرده های با کیفیت از گونه های شبدر،کلزا ، بادام و گلابی تولید می شود.گرده های با کیفیت پایین از نظر تغذیه ای زنبور عسل از گیاهانی مثل آفتابگردان ،توت فرنگی و گل قاصدک تولید می شود.

کیفیت گرده ذرت جهت تغذیه زنبور عسل:

زنبوران عسل گرده ذرت را جمع آوری می کنند اما توانایی تشخیص بین کیفیت بالا و پایین گرده و یا حتی گرده های سمی را ندارند. زنبورهایی که با گرده مخلوط تغذیه می شوند تولید بالاتر و پرورش نوزاد بیشتری نسبت به زنبورهایی که با گرده ذرت تغذیه می شوند دارا هستند .همچنین زنبورهایی که با گرده ذرت تغذیه میشوند نسبت به گرده مخلوط طول عمر کمتری داشتند.

مقدار پروتئین گرده ذرت بین ١۴ تا ٢۶ درصد  گزارش شده است که این اختلاف به دلیل واریته های ذرت ، روش های جمع آوری گرده و شرایط محیطی بوده می باشد.

عملکرد ضعیف زنبورهای تغذیه شده با گرده ذرت به خاطر کمبود اسیدهای آمینه ضروری و هم چنین ویتامین  ،مواد معدنی و استرول های موجود در گرده ذرت است.

زنبورهای عسل دو واکنش رفتاری در مواجه با استرس های غذایی دارند: اول سازگاری در رفتار مراقبت از نوزاردان و کانی بالیسم (هم نوع خواری ) نوزادان می باشد. کانی بالیسم در  کلنی ها یی که تعداد سلول های سرپوشیده از تعداد لاروها کمتر هست اتفاق افتاده است.رفتار دوم افزایش مقدار مصرف به خاطر کیفیت پایین است.

کشت ذرت در سطوح وسیع باعث تولید زیاد گرده شده است و این امر موجب می شود زنبورهای چراگر به جمع آوری گرده ذرت مبادرت ورزند و از جمع آوری گرده های با ارزش غذایی بالاتر  غفلت می ورزند و  باعث کاهش عملکرد کلنی ها می شود.

البته این صحبت ها به معنای این نیست که زنبور نباید از گرده ذرت تغذیه کند ، در واقع در اواخر تابستان یا اوایل پاییز که در اکثر مناطق ایران گرده کم می باشد جهت تقویت و افزایش تخم ریزی ملکه گرده ذرت شاید بهترین گزینه باشد. اما اگر گرده با کیفیت تری در دسترس باشد بر گرده ذرت ترجیح دارد.در واقع بقول بعضی زنبورداران گرده ذرت برای زنبورسازی  در اواخر تابخوب است نه ذخیره و زمستان گذرانی.

 منبع : کپی شده از کانال شخصی مهندس اسماعیل غفوری

مطالب مرتبط:

تلگرام زنبور عسل

تغذیه زنبور عسل با بره موم

زمان تغذیه تحریکی با شربت شکر

سویا در تغذیه زنبور عسل

تغذیه زمستانی زنبور عسل با کیک گرده گل

تغذیه زنبور عسل با پور خشک