بچه گیری مصنوعی از کندوی زنبور عسل

بچه گیری مصنوعی زنبور عسل

 ساده ترین راه تکثیر کلنی گرفتن بچه کندو است ، ولی در کشورهای پیشرفته جهان تقسیم کلنی را جایز نمی دانند و راه هایی را نیز برای جلوگیری و کنترل بچه کندو پیشنهاد می کنند.یک کندوی قوی و پر جمعیت علاوه بر محصول بیشتر نسبت به چند کندوی ضعیف نسبت به بیماری ها نیز بسیار مقاوم تر است. بطور مثال محصول یک کندوی بیست قاب بیشتر از چند کندوی است که مجموع قاب هایشان بیست عدد می شود. لذا توصیه ما به همه زنبوردان عزیز این است که بجای اینکه تعداد کندوهای خود را زیاد کرده ، کندوهای خود را قوی و بصورت چند طبقه نگهداری کنند ، تا علاوه بر مدیریت راحت تر ، محصول بیشتری نیز برداشت کنند.

روش های تولید بچه مصنوعی :

روش اول :
از یک کندوی قوی ، ۴ قاب همراه با زنبورهای آن به کندوی خالی منتقل کرده و دریچه پرواز و درب آن را بسته و آن را به فاصله ده کیلومتری از کندوی که از آن بچه گرفته اند قرار می دهند. تنها در چنین وضعی است که زنبورهای قادر به پرواز ؛ به ناچار در کندو باقی مانده و بچه ضعیف نمی شود.این روش ، پر زحمت اما موثرترین و بهترین روش بچه گیری است. بعد از دو روز که بچه بی ملکه بود می توان بعد از تخریب شاخون های احتمالی به روش های که در پست های قبلی توضیح داده شد ملکه جدید به آن معرفی کرد (اینجا مشاهده کنید).البته بعضی زنبوردان اجازه می دهند که خود زنبورها شاخون زده و تولید ملکه کنند اما این روش را اصلا توصیه نمی کنیم چون از تولید شاخون تا تخم ریزی ملکه حدودا یک ماه زمان لازم است که در بهار از دست دادن چنین زمانی معقول نمی باشد پس بهتر است قبل از بچه گیری ملکه تکثیر یا از تولید کنندگان معتبر ملکه جدید خریداری و به بچه ها معرفی کرد.
نکته دیگری که زنبورداران گاها فراموش میکنند این است که در زمان بچه گیری یا انتقال بچه ها به بیرون از زنبورستان از وجود و انتقال زنبور نر بالغ غفلت می کنند و همین امر سبب عدم موفقیت بچه گیری می شود.
نکته : کندوی بچه (در تمام روش ها) را باید از روز اول تا یکی دو روز بعد از تخم ریزی ملکه حتما تغذیه کرد.
بعد از حدود سه هفته می توان بچه ها را به زنبورستان اصلی بازگرداند.

روش دوم :
روش دوم که به روش همجواری معروف است کندوی بچه به بیرون از زنبورستان منتقل نمی شود.و محل قرار گرفتن بچه کندو متناسب با سلیقه زنبوردار متفاوت است.
در یک روش از یک کندوی قوی سه قاب یا بیشتر (حداکثر ۵ قاب) برداشته و داخل کندوی خالی قرار می دهند و کندوی اصلی را به محل دیگری از زنبورستان قرار می دهند و کندوی بچه را دقیقا جای آن قرار می دهند و ملکه جدیدی به آن معرفی می کنند.در واقع در این روش زنبورهای چَرا به کندوی بچه باز می گردند.
در روش همجواری روش های دیگری هم وجود دارد مثلا در روش دیگری ،زنبوران بالغ کندویی را (شماره ۱) به آرامی به داخل کندوی دیگری که دارای شان های خالی می باشد تکانده (شماره ۲) و سپس کندوی شماره یک را که زنبوران جوان و ملکه در آن است در محل کندوی (شماره ۳) که دارای جمعیت قوی است قرار می دهند. کندوی شماره ۳ را به جای دیگری در زنبورستان منتقل می کنند ، کندوی شماره ۱ زنبوران مزرعه کندوی شماره ۳ را دریافت کرده و به کلنی قوی تبدیل می شود و کندوی شماره ۲ را نیز در محل کندوی اصلی شماره یک قرار داده و سپس ملکه جدیدی به آن معرفی می کنند.
(تعداد قاب های برداشته برای بچه کندو بستگی به نوسانات دمایی و مهارت زنبوردار دارد)

مطالب مرتبط:

تلگرام زنبور عسل

روش معرفی ملکه جدید

شناسنامه کندوی زنبور عسل

زنبور عسل و زمستان گذرانی آن

روش ادغام کلنی زنبور عسل

درمان نوزما با سرکه

شپش زنبور عسل