.

مصرف اسید فرمیک برای درمان کنه واروآ و تراشه

مقوایی به ابعاد ۱۰ در ۱۰ سانتیمتر را پس از گذاشتن در داخل کیسه فریزر ، در وسط بر روی چوب های فوقانی کندو قرار داده و سپس قسمت بالای کیسه فریزر را به ابعاد ۸ در ۸ سانتیمتر پس از بریدن با چاقو برداشته . بر روی مقوا مقدار ۲۰ میلی لیتر اسید فرمیک ۶۵ درصد می ریزیم. بر روی کیسه فریزر قاب خالی گذاشته و درب کندو را روی آن میگذاریم.چون بخار اسید فرمیک سنگین تر از هواست لذا کیسه فریزر روی چوب ها از نفوذ مستقیم آن به داخل کندو جلوگیری کرده و بخارات اسید فرمیک به تدریج از فضای موجود در مابین پوشش داخلی و قاب گذاشته شده به داخل کندو نفوذ پیدا می کند (نفوذ مستقیم و سریع بخار اسید فرمیک به محل پرورش نوزادان معمولا باعث می شود که زنبوران ملکه را از بین ببرند). معالجه را سه بار و به فاصله ۷ روز ادامه می دهیم. نتایج حاصله در کنترل کنه تراشه و کنه واروآ بسیار موثر است.
منبع: زنبوران عسل و زنبورداری ؛ عبادلله پیر ایرانی

مطالب مرتبط:

اسید فرمیک و کنه واروآ زنبور عسل

تلگرام زنبور عسل

درمان کنه واروآ زنبور عسل با اگزالیک اسید

یک داروی موثر برای درمان کنه واروآ

درمان ارگانیک کنه واروآ

زمان مصرف داروهای ضد کنه