علایم و سبب ابتلا :

اسهال زنبور زنبور عسل

موقعیکه لکه های زرد یا قهوه ای مدفوع روی دیواره های کندو و قابها و شانها مشاهده گردد نشاندهنده اینست که در کلنی عفونت روده ای وجود دارد . علت ابتلاء می تواند عوامل زیر باشد:

نامناسب بودن غذای زمستانی و دیر دادن آن از قبیل شربت شکر ، ملاس آب میوه جات ، شیره های گیاهی ، آب لیمو ، نمک و سایر مواد شیمیایی ، شهد گیاهی یا عسلک و گیاهان شهدزا می تواند از عوامل ابتلا باشد. در این شرایط همه مواد ذکر شده از طریق مدفوع دفع گردیده و محوطه زنبورستان پر از لکه های فوق می شود که علایم مذکور مبین آن است که زنبوران مبتلا اغلب می توانند پرواز تخلیه و پاکسازی را بطور کامل انجام دهند.

زمانیکه بازدید از کندو زیاد بوده و در کندو زود زود باز شود زنبوران مضطرب شده و اغلب خطر شیوع اسهال خونی افزایش می یابد.

هنگام دیده شدن علایم بیماری پیشگری فوری بایستی اعمال گردد و در غیر اینصورت اسهال خونی می تواند سبب شیوع بیماریهای دیگر نظیر نوزما و آموبا یا آمبوز گردد. جهت درمان این بیماری بایستی عامل ایجاد بیماری را پیدا نموده و در دفع آن اقدام نمود و سپس می توان کندوهای آلوده را با شربت گرم تغذیه کرد.

 مهندس داود جواهری

Statement from the Mid-Atlantic Apiculture Research and Extension Consortium (MAAREC) website: “Dysentery can also be caused by feeding bees anything with high water content in the early spring.”

طبق بیانیه ای از وب سایت MAAREC: اسهال خونی همچنین می تواند با تغذیه زنبور عسل بوسیله هر چیزی با محتوای آب بالا در اوایل بهار ، ایجاد می شود . منبع