شاخون یا سلول ملکه زنبور عسل

 شاخون یا سلول ملکه :

در یک کندوی زنبور عسل در سه حالت  سلول ملکه (یا همان شاخون) ایجاد می شود.
۱-    وقتی ملکه کندو پیر باشد.
۲-    وقتی کندو می خواهد بچه بدهد.
۳-    وقتی کندو یتیم شده و یا ملکه کشته شده است.
نکته :
پیر بودن یک ملکه لزوما به معنی مسن  بودن آن نیست ، اگر ملکه در هنگام جفتگیری (چه جفتگیری طبیعی چه مصنوعی ) به هر لیلی کیسه ذخیره اسپرمش  کاملا پر نشده باشد ،این ملکه در عین جوان بودن  جایگزین میگردد و یا اگر به هر دلیلی از راندمان خوبی برخوردار نباشد (مثلا ناقص باشد)،نیز تعویض می شود.

مشخصات شاخون در  حالت تعویض ملکه ی کندو :

۱-  در کندو حداکثر ۶ تا ۷ سلول ملکه ساخته می شود.
۲- یک یا دو عدد  از این سلول ها در وسط قاب و بقیه سلولها در قسمت پایین قاب هستند.
۳-  معمولا سلول های وسط قاب  به رنگ روشن و زرد لیمویی و شاخون های پایین قاب کدرند.
۴- سلول های وسط قاب خیلی کشیده و بلند و در حدود ۴ سانتیمتر هستند.همچنین قطر انتهای این سلولها تا ۱٫۵ سانتیمتر هم می رسند.
۵- سطح سلولها به خاطر بزرگ بودن از آج های بزرگی پوشیده شده اند.
نکته :این ملکه ها بسیار با کیفیت هستند و درصورت نیاز می توان با جدا کردن تعدادی از آنها ،در کندوی دیگری استفاده کرد.

مشخصات شاخون ها وقتی که کندو بچه میخواهد بدهد.

۱- تعدادشاخونها بیشتر از ۶-۷ تا هستند.
۲- رنگ آنها عمدتا قهوه ای می باشد.
۳- در پایین قاب و در دو طرف قاب و بطور کلی در حاشیه هستند.
۴- اگر در وسط ساخته شوند اندازه آنها کوچک است(که معمولا از چشم زنبوردار مخفی می مانند)
۵-  با سایر حالتهای بچه دهی مانند کاهش تخم ریزی و موم بافی همراهند.
۶-  در زمان اوج کار زنبور (شهد آوری و گرده) ساخته می شوند.

مشخصات شاخون ها در حالت یتیم شدن کندو:

حدودا ۴ ساعت بعد از  حذف ملکه زنبور ها متوجه نبودن ملکه میشوند و تقریبا ۱۲ساعت بعد اقدام به ساخت سلول میکنند.
۱- سلولهای زیادی ساخته می شود.
۲-  در همه جای کندو پراکنده اند.
۳-  عمدتا برنگ قهوه ای خیلی پر رنگ هستند.
۴- شروع شاخون سازی تا ۶ روز بعد ادامه دارد.
۵- اندازه ها ی کوچکی دارند که گاهی در وسط قاب لبه پایینی شاخون چسبیده به سطح قاب است.
۶- در همه جای قاب ساخته می شوند.
۷- معمولایکدست و منظم نیستند.
۸- اگر قاب تازه بافته شده وتخم گذاری شده باشد تعدادزیادی شاخون روی آن ساخته میشود که رنگ آنها روشن و برنگ همان قاب است.
نکته:این شاخونها به صورت اضطراری ساخته شده و فاقد کیفیت خوبی هستند.

تلگرام زنبور عسل

 مطالب مرتبط:

روش تعویض ملکه زنبور عسل

معایب ملکه های تلقیح شده

دلایل کاهش تخمریزی ملکه

دلایل عدم یکنواختی تخمریزی ملکه

ملکه نژاد کارنیکا

ملکه ساسکاتراز