­
  • برداشت عسل

تولید عسل توسط کلنی زنبور عسل

.  زنبوردار ، کلنی زنبور عسل را باید طوری مدیریت کند که اوج جمعیت زنبور بالغ (زنبور چراگر) همزمان با شروع جریان شهد منطقه باشد. در واقع زنبور برای اینکه تولید عسل کند باید به یک بلوغ جمعیتی برسد ، اگر آن بلوغ جمعیتی در زمان جریان شهد صورت گرفته باشد می توان از آن جریان استفاده و تولید عسل کند. اگر کلنی ضعیف باشد ، کلنی در زمان جریان شهد شروع به سازندگی و [...]

روش تصفیه کردن عسل

تصفیه عسل اکستراکتور کردن قاب های عسل باعث می شود که عسل همراه با ناخالصی های مانند ذرات موم ، دانه های گرده ، اجساد زنبورهای مرده و حباب های هوا باشد که این ناخالصی ها باید از عسل جدا گردد. برای تصفیه کردن عسل می توان از روش های زیر استفاده نمود: تصیفه کردن عسل به روش ته نشینی : - عسل را در ظرفی که معمولا از استیل یا فولاد ضد زنگ است [...]

تشخیص زمان شروع جریان شهد

 شروع جریان شهد به محض شروع جریان شهد زنبورها به ترشح موم سفید رنگ و تازه کرده و آثار این موم در سطح فوقانی قاب های حاوی نوزادان مشاهده می شود (ابرو انداختن ) . این وضعیت مبین این است که طبقات ذخیره عسل باید بلافاصله روی کندوها مستقر گردند.در صورتی که افزودن طبقات به تاخیر بیافتد زنبورهای چرا کننده شهد را در سلول های خالی شان های نوزادان ذخیره می نمایند و علاوه بر [...]

خرید و فروش عسل طبیعی

فروش عسل طبیعی  قیمت عسل طبیعی متناسب با هزینه ها ، شرایط اقتصادی و تورم نسبی قیمت ها در بازار تعیین می شود. ولی با توجه به کیفیت عسل که ممکن است درجاتی متفاوتی داشته باشد ، قیمت عسل تا حدودی متفاوت می باشد. همچنین عوامل دیگری از قبیل نوع بسته بندی ، میزان عرضه و تقاضا ، واردات و صادرات نیز در تعیین قیمت عسل موثر می باشند. ضمنا تولید کننده ای که عسل [...]

زمان مناسب برداشت عسل

زمان برداشت عسل طبیعی عوامل موثر در زمان برداشت عسل :  زمان برداشت عسل به عوامل مختلفی بستگی دارد ، از جمله شرایط اقلیمی ، میزان جریان شهد طبیعت ؛ میزان ذخیره عسل در کندوها و غیره.در مناطقی که رطوبت هوا بالا است زنبورها وقت و انرژی زیادی صرف کاهش رطوبت شهد و تبدیل آن به عسل مصرف می کنند.زمانی که شهد کاملا به عسل تبدیل شود معمولا زنبورها سطح سلول های محتوی عسل را [...]