­
  • بچه دهی زنبور عسل

تشخیص زمان شروع جریان شهد

 شروع جریان شهد به محض شروع جریان شهد زنبورها به ترشح موم سفید رنگ و تازه کرده و آثار این موم در سطح فوقانی قاب های حاوی نوزادان مشاهده می شود (ابرو انداختن ) . این وضعیت مبین این است که طبقات ذخیره عسل باید بلافاصله روی کندوها مستقر گردند.در صورتی که افزودن طبقات به تاخیر بیافتد زنبورهای چرا کننده شهد را در سلول های خالی شان های نوزادان ذخیره [...]

روش های جلوگیری از بچه دادن کندو زنبور عسل

جلوگیری از  بچه دهی زنبور عسل : بچه دادن بعلت پیری یا ضعف  ملکه در تخم ریزی : ملکه جوان بعلت تولید فرمون بیشتر ، قدرت بیشتری در مهار عادت بچه دهی زنبورها دارد. بچه دهی بعلت کمبود فضای کافی در کندوها : با اضافه کردن برگ موم یا پوکه های خالی فضای لازم جهت تخم ریزی در اختیار ملکه قرار داده ، که علاوه بر افزایش جمعیت کندو تا [...]

روش اضافه کردن طبقه به کندو

طبقه دادن به کندو  طبق (یا طبقه) به چند دلیل استفاده می شود. اما در این متن هدف ما تنها بیان روش طبق دادن به کندو جهت افزایش جمعیت در اوایل بهار است. طبقه دادن به کندو علاوه بر اینکه فضای مناسبی در اختیار ملکه برای تخم ریزی بیشتر ، قرار می دهد باعث کاهش احتمال بچه دادن زنبوران می شود. یک کندو با 60 هزار زنبور عسل محصول بیشتری [...]

ازدیاد کلنی به روش بچه گیری مصنوعی

بچه گیری مصنوعی از کندوی زنبور عسل  ساده ترین راه تکثیر کلنی گرفتن بچه کندو است ، ولی در کشورهای پیشرفته جهان تقسیم کلنی را جایز نمی دانند و راه هایی را نیز برای جلوگیری و کنترل بچه کندو پیشنهاد می کنند.یک کندوی قوی و پر جمعیت علاوه بر محصول بیشتر نسبت به چند کندوی ضعیف نسبت به بیماری ها نیز بسیار مقاوم تر است. بطور مثال محصول یک کندوی [...]

انواع شاخون (سلول ملکه زنبور عسل) در کندو

 شاخون یا سلول ملکه : در یک کندوی زنبور عسل در سه حالت  سلول ملکه (یا همان شاخون) ایجاد می شود. 1-    وقتی ملکه کندو پیر باشد. 2-    وقتی کندو می خواهد بچه بدهد. 3-    وقتی کندو یتیم شده و یا ملکه کشته شده است. نکته : پیر بودن یک ملکه لزوما به معنی مسن  بودن آن نیست ، اگر ملکه در هنگام جفتگیری (چه جفتگیری طبیعی چه مصنوعی ) [...]

روش دی ماری در پیشگیری از بچه دهی زنبور

بچه دهی طبیعی زنبور عسل امروزه یکی از دغدغه های زنبورداران می باشد و اکثریت آنها دنبال پیدا کردن روش های برای پیش بینی و جلوگیری از این پدیده می باشند.یکی از روش های معروف پیشگیری از بچه دهی کندو روش دی ماری است. در این روش ابتدا تمام شان های موجود در کندو مورد بازرسی قرار گرفته و تمام سلول های ملکه (فنجانک ها) ساخته شده را خراب کرده [...]