بیماری آمیبی یا آمبوز

کیست های آمیب که به وسیله زنبوران بالغ خورده می شود در مجرای گوارشی به فرم فعال تبدیل می گردند ، آمیب ها پس از ورود به داخل لوله های مالپیگی به داخل سلول های پوششی نفوذ کرده و تکثیر پیدا می کنند.لوله های مالپیگی در حشرات وظیفه دفع مواد ادرای را بر عهده دارند.

علائم بیماری آمبوز زنبور عسل:

تقلیل ناگهانی و زیاده از حد زنبوران در اوایل بهار ممکن است بر اثر ابتلاء به این بیماری بوده باشد ، گاهی بر اثر کثرت تلفات جمعیت کلنی به طور ناگهانی کاهش نسبتا زیادی پیدا می کند ، به طوری که وجود تعداد زیادی لارو و مقادیر زیادی عسل و گرده در کندویی که جمعیت قلیلی دارد کاملا جلب توجخ می نماید. این بیماری غالبا در اوایل بهار شیوع پیدا می کند و زنبوران بیمار در حالی که بالهایشان به طور مایل به طرف خارج باز شده است در جلوی کندو دیده می شوند.قدرت پرواز در زنبوران مبتلا مبتلا محدود شده و محتویات روده آنها آبکی و به رنگ زرد مایل به سبز است.زنبوران مبتلا غالبا دارای شکم متورمی می باشند و اگر با انگشت فشاری بر شکم آنها وارد شود محتویات انها تا فاصله نسبتا زیادی جهش پیدا می کند.به عقیده عده ای بیماری آمیبی چندان خطرناک نبوده ولی توام شدن آن با بیماری نوزما به سرعت باعث از بین رفتن کلنی می گردد.

طرز تشخیص بیماری آمیبی زنبور عسل:

تشخیص این بیماری از طریق آزمایش مدفوع زنبور امکان پذیر است.

عوامل مستعد کننده بیماری آمیبی زنبور عسل:

۱- محیط ناسالم
۲- انبار نمودن غیر بهداشتی کندوها در زمستان
۳- تغذیه کلنی با شربت قند به مدت طولانی
۴- عدم رعایت بهداشت در زنبورستان

روش درمان بیماری آمبوز زنبور عسل:

معالجه قطعی برای درمان بیماری آمبوز پیشنهاد نشده است ولی ضدعفونی کردن قاب ها و موم ها با بخار اسید کربولیک موثر است.

مطالب مرتبط:

تلگرام زنبور عسل

بیماری فلج زنبوران بالغ

روش معرفی ملکه زنبور عسل

کنه واروآ چگونه باعث تلفات می شود

بیماری نوزما

سرکه سیب و نوزما