نوزما زنبور عسل

عامل بیماری نوزما زنبور عسل :

عامل بیماری نوزما بیماری تک سلولی میکروسکپی بنام نوزما آپیس که در شرایط مساعد از اسپور یا هاگهایی تولید می شود که در دیواره سلول های روده بصورت انگل زندگی می کنند. اندازه این اسپورها در حدود شش هزارم میلیمتر می باشد. در حال حاضر تعدا کمی از این اسپورها در همه کندوها وجود دارند که در صورت مستعد شدن شرایط شروع به فعالیت می نمایند.

نحوه انتقال بیماری نوزما زنبور عسل :

اسپورهای نوزما می توانند از طریق تغذیه و یا از طریق آب سلول های جداره معده زنبور را مورد حمله قرار دهند . موقعیکه شرایط مستعد و محیط مناسب باشد ( در حدود ۳۰ درجه سانتیگراد پس از ۵ روز) آنها شروع به تولید مثل نموده و سلول های دیوار روده را به علت تکثیر زیاد منهدم و نابود می نمایند. این عمل بصورت دائمی تکرار شده بطوریکه قادر تشکیل یک سیکل تولید اسپور می گردند. بعضی از این اسپورها خود را به قولون رسانده و در اثر ادامه انهدام و از بین رفتن دیواره روده ، زنبور دیگر قادر به هضم غذای خود نبوده و همچنین نمیتوانید نوزادان را تغذیه و یا پرواز نماید. در یک آلودگی شدید حدود ۵۰ – ۳۰ میلیون اسپور در معده یک زنبور وجود دارد

شیوع بیماری نوزما بین کندوها :

عفونت شدید نوزمایی باعث کشش و فشار زیاد قولون زنبور گشته و بعد از چند روز هوای نامساعد که زنبوران نتوانند پرواز تخلیه و پاکسازی را انجام دهند دیواره های کندو و اطراف سوراخ پرواز پوشیده از مدفوع زنبور خواهد شد. سپس در اثنای تمیز کردن معمولی کندوها اسپورهای نوزما که در مدفوع وجود دارند بسرعت بخارج از کندو منتقل می شوند.

در این گونه موارد اکثر زنبوران قادر به فعالیت و پرواز نیستند و بعد از مساعد شدن هوا زنبوران بیمار زیادی که کندو را ترک نموده و در محوطه زنبورستان بر روی زمین می خزند مشاهده می گردد و بالاخره در صورت عدم پیشگیری و درمان کلنی بتدریج ضعیف شده و عاقبت کار از بین رفتن و نابودی کندو می باشد.

نوزما زنبور عسل

علایم بیماری نوزما زنبور عسل :

علائم بارز بیماری نوزما به شرح زیر می باشد:

الف : مدفوع زنبور بصورت لکه های زرد متمایل به قهوه ای در دیوارهای کندو دیده میشود و اغلب بصورت خط باریک بوده و بعضی مواقع به شکل نقطه های پشت سرهم دیده می شود و اگر قطره ای آب بر روی مدفوع چکیده شود آب شیری رنگ خواهد بود .

شکم زنبور متورم شده و قدرت پرواز را از دست می دهد. غدد شیری زنبوران آلوده کاملا رشد نکرده و ژله شاهانه به اندازه کافی برای رشد لاروها تولید نمی کنند و بهمین علت در کلنیهای آلوده در اوایل بهار تعدادی از تخم ها به لارو کامل تبدیل نمیشوند.

ب : تست روده : زنبورانی که در اثر بیماری قادر به پرواز نیستند جمع آوری کرده و با دو انگشت یک دست سینه زنبور را گرفته و با دو انگشت دست دیگر ازقسمت پایین شکم میگیریم و سپس یک دور چرخانده و شکم را به آهستگی از سایر قسمت های بدن جدا می نمائیم.باین ترتیب قولون زنبور بیرون کشیده می شود. رنگ روده سالم معمولا قهوه ای بوده ولی رنگ روده زنبور آلوده به نوزما عموما سفید شیری است. بهترین راه جهت تشخیص بیماری نوزما و اطمینان از سلامت یا آلودگی کندوها ارسال یک نمونه از زنبوران بیمار به آزمایشگاه می باشد.

نوزما زنبور عسل

مطالب مرتبط: 

تلگرام زنبور عسلدرمان نوزما با سرکه

درمان نوزما با داروی فوماژیلین

بیماری های زنبور عسل و نحوه درمان آنها

درمان بیماری لوک زنبور عسل

درمان ارگانیک و طبیعی کنه زنبور عسل