بیماری های زنبور عسل ، داروهای زنبور عسل

بیماری لوک آمریکائی (AFB)  

علائم بیماری لوک زنبور عسل آمریکائی

عامل بیماری : باکتری     جمعیت تحت تاثیر : لاروهای مسن و شفیره
داروهای مورد استفاده : آنتی بیوتیک ها ( سدیم سولفاتیازول ، ترامایسین ، تایلوزین تارتارات و…)
علائم بیماری :
سطح سلول ها که در حالت عادی محدب است تغییر وضعیت داده و به حالت فرو رفته و مقعر در می آیند. در این حالت زنبورهای کارگر این گونه سلول ها را سوراخ و سپس رها می کند.
لاروها و شفیره های گندیده بوی سریش ماهی داده و بتدریج تیره رنگ تر شده و پس از حدود یک ماه خشک شده و بصورت فلسی سیاه یا قهوه ای تیره  به دیوار سلول چسبیده  و به راحتی از دیواره سلول جدا نمی شود.
جسم متلاشی شده لارو یا شفیره در سلول ها بصورت مایع لزجی است که اگر چوب کبریت یا خلال دندان را وارد آن نموده  و چندیدن بار بهم زده و سپس بیرون آورده شود این مایع لزج قوه ای رنگ بصورت نخ یا رشته ای به بیرون کشیده می شود.

بیماری لوک اروپائی (EFB) 

علائم بیماری زنبور عسل لوک اروپائی

عامل بیماری : باکتری    جمعیت تحت تاثیر : لاروهای جوان

داروهای مورد استفاده : آنتی بیوتیک ها (ترامایسین ، آپی مایسین ، استرپتومایسین و…)
علائم بیماری :
لارو به حالت حلقه ای در کف سلول قرار دارد.
لاروهای آلوده از رنگ سفید به تدریج تغییر رنگ داده و به رنگ زرد و سپس قهوه ای در می آیند  نهایتا بدن لارو متلاشی شده و بقایای آن به صورت مایعی در کف سلول ها قرار می گیرند.
در آزمایش چوب کبریت ( مراجعه به لوک آمریکائی) حالت لزج نداشته و به شکل نخ کشیده نمی شود .
لاروهای مرده بوی ترشیدگی می دهند ولی گاهی هم فاقد هر گونه بوئی می باشند.

علائم و درمان بیماری لارو گچی زنبور عسل

بیماری لارو گچی 

عامل بیماری : قارچی    جمعیت تحت تاثیر : لارو

علائم بیماری :
درب حجرات از حالت طبیعی خارج شده و تغییر می یابد.
لاروهای تلف شده شکل شش گوش حجرات را بخود می گیرند
لاروها بعد از مدتی  سخت و شکننده شده و برنگ سیاه یا خاکستری در می آیند.و سطح بدن آنها از کپک نرم و سفید رنگی پوشیده می شود.
فرم و دندانه بدن لاروها به همان صورت باقی مانده و بشکل لارو سفت می شوند.

بیماری لارو کیسه ای 

علائم بیماری لارو کیسه ای زنبور عسل

عامل بیماری: ویروسی    جمعیت تحت تاثیر : لارو مسن
علائم بیماری :
اوایل شیوع بیماری لاروهای تلف شده بصورت کیسه های کوچک پر از مایع قهوه ای رنگ دیده می شوند که چسبنده نبوده و به آسانی به وسیله یک پنس از سلول بیرون کشیده می شود.
در بیماری کهنه و مزمن کیسه ها بتدریج خشک و بصورت پوسته ای ترد و خشک به رنگ قهوه ای تیره در ته سلول دیده می شود که به دیواره حجره نچسبیده و به آسانی می توان آنرا از حجره بیرون کشید.

بیماری نوزما  

عامل بیماری : تک یاخته ای    جمعیت تحت تاثیر: زنبور بالغ
داروهای مورد استفاده : فوماژیلین (فومیدل بی ) ، سولفادیمیسین ، آپی مایسین
علائم بیماری :
بالها به حالت بازمانده و زنبورها قدرت پرواز و نیش زدن را از دست می دهند.
زنبورهای بالغ حالت فلج داشته و اغلب در کف و جلو کندو روی زمین می خزند و قدرت پرواز ندارند.
معده زنبوران سالم سفید مایل به زرد کهربائی بوده که روی آن حلقه های مشخص بچشم می خورد. در حالی که معده زنبوران عسل مریض در مراحل آلودگی شدید ، سفید رنگ و متورم گشته و فاقد حلقه های مشخص در روی آن می باشد.
حالت اسهالی بخاطر جمع شدن زیاد از حد آب

کنه واروآ  

عامل بیماری : کنه    جمعیت تحت تاثیر: لاروهای مسن ، شفیره و زنبور بالغ
داروهای موثر : بخار اسید اگزالیک ، اسید فرمیک
علائم بیماری :
وجود زنبورهای ناقص الخلقه
وجود کنه در لارو و شفیره ها

کنه آکارین  

عامل بیماری : کنه    جمعیت تحت تاثیر : زنبور بالغ
داروهای موثر : بخار اسید اگزالیک ، اسید فرمیک
علائم بیماری :
از نظر رفتاری شبیه بیماری نوزماست ، خصوصا حالت فلج بسیار بارز است ، اما در بیماری آکارین حالت اسهالی مشاهده نمی شود. باعث تلفات شدید در زمستان می شود.

مطالب مرتبط: 

تلگرام زنبور عسل

داروخانه تخصصی زنبور عسل

بیماری لوک اروپائی

سرمازدگی لاروها

بیماری CCD

تقویت کندو در اوایل بهار

سیستم ایمنی زنبور عسل