تغذیه زنبور با پودر خشک

 تغذیه زنبور عسل با پودر خشک

واژه های مکمل و جانشین گرده متفاوت از هم بوده و تفاوت های اساسی با هم دارند. یک مکمل گرده یعنی اینکه گرده در طبیعت وجود دارد ولی کمیت یا کیفیت آن پایین است. ولی جانشین گرده یعنی اینکه هیچ گرده ای در طبیعت وجود ندارد . یک غذای جانشین کامل گرده برای تغذیه زنبوران باید تدارک دیده شود تا زنبوران به پرورش لارو بپردازند.بعضی ها عقیده دارند که جانشین گرده یعنی اینکه در فرمول غذایی هیچ گرده ای افزوده نشود. ولی باید یادآور شد که بدون وجود حداقل مقدار کمی گرده در فرمولهای مورد استفاده امکان پرورش لارو و ادامه آن وجود نخواهد داشت.جانشین یا مکمل های گرده را می توان به صورت پودر خشک در ظروفی در بیرون از کندو قرار داد تا توسط زنبوران چراگر جمع آوری شوند (برای کندوهای ضعیف در داخل کندو قرار دهید). در این روش نوزما کاهش می یابد.این روش ساده و قابل اجراست (دکتر محسن علمی). و همچنین در این روش بر عکس کیک و شربت گرده که هیچ ذخیره سازی از آن نمی شود در این روش باعث ذخیره سازی مواد پروتئینی در کندو می شود.

متداولترین فرمول پودر خشک برای تغذیه زنبور عسل به شرح زیر می باشد.
۳ قسمت آرد سویا
۱ قسمت مخمر آبجو
۱ قسمت شیر خشک
۱ قاشق چایخوری ویتامین C (فرض اینکه هر قسمت یک کیلوگرم باشد)

نکات بسیار مهم:

  • سویا باید حتما کنجاله باشد و برای از بین بردن موادی که مانع هضم می شود باید حرارت داد (در حرارت دادن بسیار دقت شود که بیش از اندازه حرارت داده نشود که مواد مغذی آن از بین رود یا حتی باعث ایجاد مواد مضر شود.و همچنین بسیار خوب پودر شود و تقریبا چیزی شبیه غبار شود.(از الک ۱۰۰ عبور کند)
  • مخمر آبجو حتما باید بصورت غیر فعال باشد
  • شیر خشک کم چربی ، بی (یا کم) لاکتوز  (لاکتوز جز قندهای سمی برای زنبور است)
  • ویتامین ث تاثیر بسزایی در جذب زنبور و افزایش تخم ریزی ملکه دارد.
  • هنگام تغذیه زنبور با پودر خشک حتما آب در نزدیکی زنبورستان موجود باشد.
  • هر چه قدر که برایتان مقدور است به فرمول بالا گرده گل اضافه کنید.

تلگرام زنبور عسل

 مطالب مرتبط:

تغذیه زمستانی زنبور عسل

دلایل کاهش تخمگذاری ملکه

کنجاله سویا در تغذیه زنبور عسل

تاثیر برخی منابع پروتئینی بر طول عمر زنبور عسل

تغذیه زنبور با شربت شکر