شربت دادن به زنبور

 به دو منظور به کندوها غذای مصنوعی (شربت شکر) داده می شود.
۱- تغذیه تشویقی یا تحریکی: فعال کردن ملکه برای تخمریزی بیش تر برای قوی کردن کندو (از نظر جمعیت) که این تغذیه را تشویقی یا تحریکی می نامند. مقدار شربت مورد نیاز برای تحریک زنبوران در فصل بهار برای کندوهای قوی ۰٫۵ لیتر و برای کندوهای ضعیف ۰٫۲۵ لیتر است. چون هدف اصلی از تغذیه تحریکی فقط به منظور افزایش جمعیت کندو در اوایل بهار است، باید شربت را هر روز به کندو بدهیم. دادن شربت زیاد سبب می شود که زنبوران آن را ذخیره کنند و چون زنبوران برای ذخیره کردن شربت غلظت آن را زیاد می کنند، زنبوران تمایل زیادی برای استفاده از این ذخیره برای تغذیه لاروها و افزایش جمعیت کندو نشان نمی دهند. بهتر است در صورت امکان تغذیه تحریکی را نسبت به افزایش جمعیت کندو با همان نسبت (یک به یک) بیش تر کرده و در صورت نیاز ضعیف بودن چراگاه تا خاتمه فصل نرها ادامه یابد.
۲- جلوگیری از ضعیف شدن کندوها: به دلیل نبودن شهد و گرده گل در منطقه و در اثر نبودن غذای کافی در کندو زنبوران قادر به انجام وظایف محوله نبوده و ملکه نیز از تخم ریزی خودداری و درنتیجه کندو ضعیف می شود. مقدار شربت تهیه شده باید از نظر کمی و کیفی طبق اصول صحیح باشد. زیرا اگر مقدار شربت بیش از اندازه باشد کندوهای ضعیف نمی توانند آن را در مدت کوتاهی مصرف کنند و به علت رقیق بودن آن (نسبت یک به یک) در داخل کندو سریع تر تخمیر شده و در دستگاه گوارش زنبور عسل تولید گاز می کند که همین امر باعث فشار آوردن به کیسه هوای زنبور عسل می شود. درنتیجه زنبوران قادر به پرواز نیستند و پی در پی می افتند که این حالت شبیه بیماری نوزما است.
طرز تهیه ی شربت برای تغذیه زمستان زنبوران
معمولاً غلظت شربت محرک بهاری را به نسبت ١ به ١ (یک کیلوگرم شکر در یک لیتر آب) در نظر می گیرند و نتیجه خوبی که این نسبت نشان داده، به این علت است که این نسبت تا حدودی شبیه گل ها است. برای تغذیه زمستانی بهتر است از شربتی به نسبت ٣ به ۵ (دارای ۵ قسمت شکر و ٣ قسمت آب) استفاده شود. هم چنین ثابت شده که زنبوران این نسبت شربت را در مقابل سایر غلظت هابا سرعت عمل بیش تر و صرف کم ترین انرژی به غذای زمستانی تبدیل می کنند.لازم است که در تغذیه زمستانی کندوها، قبلاً مقدار غذای موجود (ذخیره شده) در داخل هر یک از کندوها را تا حدودی محاسبه نموده و سپس بقیه غذای مورد نیاز هر کندو را محاسبه کرده و به وسیله شربت نیاز کندوها را برطرف کرد تا این که کندوها به مقدار کافی غذای ذخیره شده برای گذراندن فصل زمستان داشته باشند.
اصولاً مقدار غذای زمستانی مورد نیاز یک کندو را بر مبنای تعداد شان هایی که روی آن ها را از زنبور عسل پوشانده است،(پر از زنبور باشند) برآورده می کنند و به ازای هر شان با توجه به نوع کندو مثلاً برای یک کندوی لانگستروت۱٫۵  کیلوگرم و یک شان دادانت را حدود ٢ کیلوگرم شکر برآورد می کنند. علاوه بر آن مقدار یک کیلوگرم شکر نیز به خاطر صرف انرژی در موقع تبدیل شربت به عسل مصنوعی و انتقال آن به حجره ها، شان ها در نظر گرفت.
و برای محاسبه شربت مورد نیاز هر کندو از رابطه

فرمول شربت شکر زنبور عسل

کندویی از نوع لانگستروت دارای ۶ شان پر از زنبور داریم. اگر ذخیره غذایی آن ۴ کیلوگرم عسل باشد، با شربتی به نسبت ٣:٢ (سه قسمت شکر ٢ قسمت آب) تغذیه می شود. حجم شربت مورد نیاز را محاسبه کنید.

شکر مورد نیاز برای ۶ قاب جمعیت : ۹=۱٫۵*۶
برای صرف انرژی برای تبدیل شربت به عسل ١ کیلوگرم نیاز است: ۱۰=۱+۹
با توجه به ۴ کیلوگرم ذخیره عسل کندو شکر کمکی مورد نیاز: ۶=۴-۱۰
باتوجه به ۲ به ۳ بودن شربت با یک تناسب مقدار آب ۴ لیتر می باشد و با توجه به فرمول بالا ۷٫۶۳ لیتر شربت باید به کندو داد.