خواص عسل

پیامبر گرامی صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم و ائمه معصومین علیه‌السلام نیز در زمان حیات خویش بنا به روایات و احادیث متعدد ازعسل استفاده می نمودند و خواص شفا بخش آن را در درمان انواع بیماری ها یاد آور شده اند . اگر چه در زمان آنها علمی به نام تغذیه وجود نداشته ولی با تسلط علمی کامل خواص غذاها و داروها از جمله عسل را بیان نموده و مردم را در این زمینه آگاه کرده اند . سخنان آنها در رابطه با تحقیقات امروزی نشان می دهد که تطابق کامل بین آنها موجود بوده و تضادی بین آنها نیست . روی همین اصل است که عقیده داریم پیشوایان مذهبی ما عالم به همه علوم وآگاه از تمام فنون و رموز بوده اند .در زیر برخی از احادیث معصومین علیهم السلام در مورد عسل را بیان می کنیم:خواص عسل

 • پیامبر خدا(صلی الله ﻋﻠﻴﻪ واله) فرمودند : بر شما باد دو درمان ؛ عسل و قرآن .
 • امام رضا علیه السلام فرمودند :هر که می خواهد در همه ی زمستان از سرما خوردگی دور بماند ، هر روز ، سه لقمه شهد (عسل) بخورد.
 • پیامبر خدا(صلی الله ﻋﻠﻴﻪ واله) : به چیزی برتر از یک شربت عسل درمان جسته نشده است.
 • امام هادی(علیه السلام):هنگامی که درباره ی تب پیوسته یک روز در میان از ایشان پرسیدند قدری عسل و سیاه دانه برداشته و سه لیسه انگشت از آن خورده شود در این صورت تب ریشه کن خواهد شد و این هر دو مبارک هستند.
 • امام هادی(علیه السلام): بهترین چیز برای تب ربع آن است که در روز غلبه ی تب فالوده ای که با عسل ساخته شده و زعفران فراوانی دارد خورده شود و در آن روز چیزی دیگر خورده نشود.
 • رسول گرامی اسلام (ص) می فرماید:کسی که در هر ماه سه بامداد عسل بخورد به قصد شفایی که خداوند متعال در قرآن کریم درباره عسل فرموده است از بیماری های زیاد مصون می ماند.
 • حضرت محمد (ص) فرموده اند: که خوردن عسل،استعمال بوی خوش، سوارکاری و نگاه کردن به سبزه نشاط آور است.
 • حضرت محمد (ص) فرموده اند: هر کس حافظه مى‏خواهد ، عسل بخورد. سه چیز ، حافظه را افزون مى‏کند و بلغم را از میان مى برد: قرائت قرآن ، عسل و کندر.
 •  بهترین نوشیدنی ها عسل است که به قلب نشاط می بخشد و سینه را گرم می سازد و به قوه حافظه کمک می کند.
 • پیامبر خدا(صلی الله ﻋﻠﻴﻪ واله) : عسل چه خوب نوشیدنی است قلب را مراقبت میکند و سردی سسنه را از میان می برد.عسل شفایی است که باد و تب را دور می کند.
 • پیامبر خدا(صلی الله ﻋﻠﻴﻪ واله) :تازیان به چیزی بهتر از مکش حجامتگر یا نوشیدنی از عسل درمان نکرده اند.
 • پیامبر خدا(صلی الله ﻋﻠﻴﻪ واله) :اگر در چیزی از این داروهایتان خیری باشد در نوشیدنی ای از عسل یا نیشتر حجامت گر و یا گزشی از آتش است و البته من داغ کردن را دوست ندارم.
 • سائب بن یزید نقل می کند: که پیامبر خدا به حجامت امر کرد و فرمود:« مردم به هیچ چیزی بهتر از این یا نوشیدن عسل نگراییده اند.
 • پیامبراکرم صل الله علیه و آله و سلم فرمودند :نزد من ، برای زن تازه زا ، درمانی همانند خرما و برای بیمار ، درمانی همانند عسل وجود ندارد.
 • پیامبراکرم صل الله علیه و آله و سلم فرمودند :خداوند برکت را در عسل قرار داده است . درمان دردها ، در آن است و هفتاد پیامبر دوام سودمندی آن را از خداوند خواسته اند .
 • امام علی علیه السلام فرمودند :بیمار ، به چیزی همانند خوردن عسل ، درمان نجسته است.
 • پیامبراکرم صل الله علیه و آله و سلم فرمودند :عسل چه خوب نوشیدنی ای است ! قلب را مراقبت می کند و سردی سینه را از میان می برد.
 • امام کاظم علیه السلام فرمودند:عسل درمان هر درد است ، اگر که آن را از شهدش استخراج کنی .
 • پیامبراکرم صل الله علیه و آله و سلم فرمودند :اگر در چیزی درمانی باشد ، در نیشتر حجامتگر و نوشیدنی ای از عسل است.
 • امام کاظم علیه السلام فرمودند: در عسل ، درمان هر دردی است ، هر کس ناشتا یک انگشت از آن را بلیسد ، این عسل بلغم را پایان می دهد ، صفرا را فرو می نشاند ، تلخه ی سیاه ( زرداب) را مانع می شود ، ذهن را صفا می بخشد و اگر که همراه با کندر خورده شود ، حافظه را نکو می سازد.
 • پیامبراکرم صل الله علیه و آله و سلم فرمودند :عسل ، درمان است .
 • پیامبراکرم صل الله علیه و آله و سلم فرمودند :اگر کسی به شما شربتی از عسل را تعارف کرد رد نکنید.
 • حضرت علی علیه السلام فرمودند:سه چیز حافظه را زیاد می کند و بلغم را از بین می برد ، قرائت قرآن ، عسل و کندر.
 • حضرت امام رضا علیه السلام فرمودند :هر کس در نطفه اش نقصانی پدید آمد ، شیر یا عسل بخورد .
 • پیامبر اکرم صل الله علیه و آله و سلم فرمودند: خداوند متعال در عسل برکت گذاشته و شفای دردها را در آن قرار داده است .
 • پیامبر اکرم صل الله علیه و آله فرمودند:تن با سه چیز شاداب و پروریده می شود . بوی خوش ، لباس ملایم و نوشیدن عسل.
 • پیامبر خدا(صلی الله ﻋﻠﻴﻪ واله) :نوشیدن عسل با عث نشاط و شادابیست .
 • پیامبر خدا(صلی الله ﻋﻠﻴﻪ واله) :نزد من برای زن تازه زا در مانی همانند خرما و برای بیمار درمانی همانند عسل وجود ندارد.
 • پیامبر خدا(صلی الله ﻋﻠﻴﻪ واله) :خداوند برکت را د ر عسل قرار داده است درمان دردها در آن است و هفتاد پیامبر دوام سودمندی آن را از خداوند خواستند .
 • امام علی(ﻋﻠﻴﻪ السلام) :عسل شفای هر بیماری است و بیماری هم در آن نیست بلغم را کم می کند و دل را جلا می دهد.
 • عامر بن مالک نقل می کند: که به سبب تبی که داشتم کسی را نزد پیامبر فرستادم و از ایشان دارو و درمانی جستم ایشان برایم ظرفی عسل فرستاد.
 • امام باقر(علیه السلام) :طب عرب در هفت چیز است نیشتر حجامت گر شیاف انفیه قی کردن نوشیدن قدری عسل و آخرین درمان هم داغ کردن است که شاید نوره را به آن بیافزایند.
 • امام کاظم(علیه السلام):هر کس آب کمرش بر وی دیگر گون شود شیر تازه همراه با عسل برایش سودمند است .
 • امام کاظم (علیه السلام) : عسل درمان است اگر که آن را از شهدش جدا کنی.
 • حمزه بن طیار نقل می کند از امام کاظم(علیه السلام):« مردم به هیچ چیزی بهتر از مکش خون یا مزعه ی عسل درمان نکرده اند گفتم: فدایت شوم مزعه ی عسل چیست؟ فرمود: یک انگشت لیسیدن از آن.
 • امام رضا(علیه السلام) فرمود:در عسل درمان هر دردی است هر کس ناشتا یک انگشت از آن را بلیسد این عسل بلغم را پایان می دهد صفرا را فرو می نشاند تلخه ی سیاه زرداب را مانع می شود ذهن را صفا می بخشد و اگر که همراه با کندر خورده شود حافظه را نکو می سازد.
 • امام رضا(علیه السلام):هر که می خواهد در همه ی زمستان از سرما خوردگی دور بماند هر روز سه لقمه شهد بخورد.
 • امام رضا (ع) می فرماید: در عسل ، درمان هر دردى است . هر کس ناشتا یک انگشت از آن را بلیسد ، این عسل ، بلغم [وى ] را پایان مى‏دهد ، صفرا را فرو مى‏نشاند ، تلخه سیاه (زرداب) را مانع مى‏شود ، ذهن را صفا مى‏بخشد و اگر که همراه با کندر خورده شود ، حافظه را نکو مى‏سازد.
 • امام رضا (ع) می فرماید : عسل را با زنجبیل پرورده بخورید تا حافظه قوی گردد.

ارسال رایگانِ به روزترین مطالب زنبورداری به واتس آپ شما

کلیک کنید

نحوه عضویت

برای عضویت در این سامانه ابتدا شماره موبایل ۰۹۳۸۳۲۴۵۶۴۶ را در گوشی خود ذخیره کنید
دقت فرمایید در صورت عدم ذخیره شماره موبایل در مخاطبین موبایل خود ، مطالب ارسالی به دستتان نخواهد رسید
بعد از ذخیره شماره در واتس آپ پیامی حاوی اسم ، تعداد کندو ، و نام شهر خود را به شماره مذکور در واتس آپ ارسال کنید
هر هفته چندین مطلب به روز به واتس آپ شما ارسال خواهد شد.