درمان کنه واروآ با اسید اگزالیک

اگزالیک اسید زنبور عسل

کنه  واروآ به عنوان آفت زنبور عسل همه ساله خسارت جبران ناپذیری را به صنعت زنبوداری وارد می‌کند. در مبارزه با کنه واروآ که یکی از آفات مهم زنبورعسل است داروهای تدخینی و تبخیری از تأثیر بیشتر و کامل تری برخوردارند ، علاوه برآن روی کنه تراشه ای یا تنفسی نیز مؤثرند .

زمان مناسب درمان کنه واروآ با اگزالیک اسید

بهترین زمانِ مبارزه با کنه ها اواخر فصل تابستان پس از اتمام فصل شهد آوری زنبور و قبل از تغذیه پائیزی می باشد. با این کار زنبورها از آلودگی پاک شده و زنبورهای متولد شده پس از تغذیه پائیزی سالم بوده و بهتر زمستان گذرانی کرده و تلفات کمتری می دهند . در این زمان تخم ریزی ملکه معمولاً به حداقل رسیده یا کاملاً قطع شده است هرچه شفیره در کندو کمتر وجود داشته باشد نتیجه بهتری حاصل می گردد . ندیدن کنه واروآ روی زنبورها دلیل آلوده نبودن کندو نیست، مشاهده کنه واروآ روی بدن  زنبورها نشان از آلودگی بالای کلنی دارد . معمولاً بدون توجه به دیدن یا ندیدن کنه واروآ باید هر سال مبارزه صورت گیرد . از اگزالیک اسید صبح زود یا شب استفاده کنید که تمام زنبورهای عسل در کندو باشند.

چرا اسید اگزالیک ؟

دستگاه بخور اگزالیک اسید کنه

‌استفاده از اسید اگزالیک  در کنترل کنه “واروآ” به عنوان  یکی از مهم ترین آفت زنبوران عسل موثر است. به دلیل عدم حلالیت اسید اگزالیک در چربی ، در موم حل نشده و از نظر باقیماندن در فرآورده های کندو مشکلی پیش نمی آورد . اسید اگزالیک جزء مواد طبیعی موجود در گیاهان و عسل می باشد و تقریبا استفاده از آن هیچ گونه تلفاتی ندارد. استفاده از روش تبخیر یکی از پایدارترین روش ها در درمان کنه واروآ است. با پخش  بخار اسید اگزالیک در کندو  تمام سطوح کندو و بدن کلیه زنبورها  با یک لایه نازک ازکریستال اسید اگزالیک پوشیده می شود. این بلورهای ریز به خوبی توسط زنبور عسل قابل تحمل است، اما یک اثر کشنده بر روی کنه واروآ دارد.

دستگاه بخور اسید اگزالیک

به منظور استفاده از بخار اسید اگزالیک ، دستگاه بخور اسید اگزالیک طراحی شده است. دستگاه بخارساز اسید اگزالیک شامل یک تابه بخارساز است که پس از آن که در کندوی زنبور عسل قرار داده شد متصل به باتری می شود. هنگامی که جریان به بخارساز متصل شود، تابه گرم و باعث تبخیر اگزالیک اسید موجود در آن می شود. نمونه های دیگری از دستگاه موجود است که جای باتری و جریان الکتریسیته از گاز جهت گرم کردن و تبخیر اگزالیک اسید استفاده می شود. در هنگام استفاده از بخار ساز تمام روزنه های کندو را ببندید.

تلگرام زنبور عسل