­
  • رفتارشناسی زنبور عسل

چرا زنبور عسل بیشتر در قاب های قدیمی گرده و شهد ذخیره می کند ؟

قاب حاوی گرده و شهد زنبورهای عسل از طریق شاخک هایشان می توانند حتی کوچک ترین تفاوت موجود در ترکیب موم را شناسایی کنند .آنها مجبور به تماس با موم نبوده بلکه بو به تنهایی برای آنها در تشخیص تفاوت بین موم ها کافی است. برای زنبورهای عسل موم ماده ای پر اهمیت است ، ردپاهای گذشته که اطلاعاتی را در اختیار زنبورها می گذارند و به آنها در تعیین [...]

نحوه گرم نگه داشتن نوزادان زنبور عسل

 گرما و زنبور عسل پرورش نوزادان بخش  مهم و حساسی در دنیای زندگی زنبورهای عسل است ، که با دقت شگفت انگیزی کنترل می شود ، و دمای منطقه حاوی سلول های شفیره سر بسته ؛ دقیقا تنظیم می شود. زنبورداران ، مدت هاست که از گرمای نسبتا بالای سلول های نوزادی زنبور عسل آگاهند که حتی می توان با پوست دست آنرا حس کرد.زنبورها قادرند با انقباض ماهیچه ای [...]

انواع شاخون (سلول ملکه زنبور عسل) در کندو

 شاخون یا سلول ملکه : در یک کندوی زنبور عسل در سه حالت  سلول ملکه (یا همان شاخون) ایجاد می شود. 1-    وقتی ملکه کندو پیر باشد. 2-    وقتی کندو می خواهد بچه بدهد. 3-    وقتی کندو یتیم شده و یا ملکه کشته شده است. نکته : پیر بودن یک ملکه لزوما به معنی مسن  بودن آن نیست ، اگر ملکه در هنگام جفتگیری (چه جفتگیری طبیعی چه مصنوعی ) [...]

نکاتی در مورد نحوه چیدمان کندوها در زنبورستان

چیدمان زنبورستان بهتر است کندوها از سطح زمین فاصله داشته باشند تا از خطر موریانه ، رطوبت و فساد در امان بمانند. برای این کار میتوان از آجر یا بلوک های سیمانی استفاده کرد. اجتناب از قرار دادن کندوها در یک ردیف به فاصله کم از هم ، این کار باعث می شود تا احتمال ورود اشتباه زنبورها به کندوهای دیگر افزایش یابد و باعث گسترش بیماری بین کندوها [...]

اثر دود بر رفتار تهاجمی زنبور

 حالت تهاجمی زنبوران عسل: به خوبی اثبات شده است که وزش دود به داخل کندو و لانه زنبور عسل سبب کاهش حالت تهاجمی زنبورها می شود.علت آن است که دود بسیاری از زنبورهای کارگر را تحریک می کند تا از غذای ذخیره شده استفاده کنند که احتمال نیش زدن در آنها کاهش می دهد. اما فقط نیمی از زنبورها به دلیل ورود دود به کندو تحریک شده و به میزان [...]

سیستم ایمنی زنبور عسل

رفتار بهداشتی زنبور عسل زنبور عسل مانند هر موجود زنده دیگری درگیر بسیاری از اجرام عفونی ، بیماری ها ، آفات و اختلالات غیر عفونی می گردد. بیماری هایی که سلامتی زنبور را تهدید می کند شامل بیماری های انگلی ، باکتریایی و ویروسی می باشند. از جمله این بیماری ها شامل نوزما ، بیماری های باکتریایی مانند لوک آمریکایی و لوک اروپایی ، بیماری های قارچی مانند نوزادان سنگی [...]