ادغام کردن کلنی های  ضعیف :

ادغام کندو با روزنامه

ادغام کردن کلنی های ضعیف از اوایل بهار تا اواسط پاییز ممکن می باشد . عمل ادغام کردن کلنی های ضعیف اساسا برای تقویت و جلوگیری از انهدام آنهاست . برای ادغام کردن دو یا چند کلنی ضعیف در یکدیگر باید به چند نکته مهم توجه داشت . اولا دقت شود که ملکه جوانتر و مناسبتر را نگه داری نموده و بقیه را از بین برد . ثانیا ادغام کردن به گونه ای انجام شود که زنبورهای کندو های مختلف فرصت آشنایی و هم بو شدن را پیدا کنند و کمتر با یکدیگر به ستیز بپردازند . ثالثا اقدامات ضروری جهت جلوگیری از غارتگری نیز انجام شود.

برای ادغام کردن کلنی های ضعیف روشهای مختلفی وجود دارد که مهمترین آنها به شرح ذیل می باشند :

  • برای ادغام دو کندوی ضعیف در یکدیگر در هنگام تابستان که شهد به اندازه کافی نیست و امکان غارتگری وجود دارد بدین ترتیب عمل می شود که ابتدا یک صفحه روزنامه روی سر قابهای کندوئی که قرار است باقی بماند قرار داده و چند سوراخ در آن ایجاد می گردد. سپس کندوی ضعیف دیگر را روی روزنامه قرار دهید و در پوش کندو را روی آن بگذارید . بعد از مدتی زنبوران کاغذ روزنامه را جویده و به تدریج با هم مخلوط می شوند . پس از آنکه سوراخهای روزنامه گشاد گردید می توان آنرا از بین دو کندو برداشت و بدنه کندوی فوقانی را نیز خارج نمود . در این روش لزومی ندارد که به جستجوی ملکه های کلنی ها پرداخته می شود زیرا معمولا ملکه قوی تر و بهتر باقی مانده و دیگری کشته خواهد شد .
  • یک روش سریع برای ادغام کردن دو کندوی ضعیف اینست که ملکه ضعیف را پیدا کرده و آن را از بین ببرید ، سپس بیشتر قابهای هر دو کندو که حاوی نوزادان ( تخم ، لارو  و شفیره ) هستند همراه ملکه و مقداری از زنبوران بالغ را در یک کندو قرار دهید . بعدا بقیه زنبورهای هر دو کندو را روی زمین در جلو سوراخ پرواز کندو تکانیده و مقداری شربت روی آنها بپاشید و با دود دادن روی آنها زنبورها را بطرف داخل کندو هدایت نمائید . با این روش زنبورها یکدیگر را لیس زده و هم بو می گردند و کمتر موجب کشته شدن یکدیگر می شوند .
  • روش دیگر ادغام کردن اینست که ملکه کلنی ضعیف تر را پیدا کرده و از بین ببرید . سپس یک شبکه ملکه را روی سطح فوقانی قابهای یکی از کندوها قرار داده و بدنه کندوی دیگر را روی شبکه ملکه مستقر نمائید . در این حالت زنبورهای دو کلنی به تدریج با یکدیگر هم بو شده و ادغام می گردند .

پس از ادغام کلنی ها معمولا مقداری از زنبوران مسن تر و چرا کننده به محل قبلی خود مراجعت خواهند کرد و چون کندوی خود را نمی یابند نا گزیر به داخل کندوهای  اطراف وارد می گردند . بهر صورت داشتن یک کندوی قوی و بار آور بهتر است از دو کندوی ضعیف و فاقد عملکرد مناسب .

منبع: پرورش زنبور عسل نوشته دکتر رحیم عبادی