معرفی ملکه به کندو

هیچ روش معرفی ملکه زنبور عسل وجود ندارد که موفقیت پذیرش آن را بتوان بطور کامل تضمین کرد. بلکه نکات و راه حل های موجود است که احتمال موفقیت پذیرش را بیشتر می کند.

زنبوران جوان (زنبوران پرستار) ملکه جدید را راحت تر مورد پذیرش قرار می دهند ، پس بهترین زمان معرفی ملکه جدید اواسط روز که کمترین زنبور کارگر در کندو موجود است می باشد.سعی کنید حتی الامکان ملکه را به   جمعیت های کوچکتر معرفی کرده زیرا نسبت به جمعیت های بزرگتر درصد پذیرش ملکه بالایی دارند. معرفی ملکه جدید در زمان جریان شهد یا زمانی که زنبورها چند روز با شربت شکر تغذیه شده باشند موفقیت آمیزتر خواهد بود (تا چند مدت بعد از معرفی تغذیه را ادامه دهید). پذیرش ملکه در نژادهای یکسان بهتر صورت می پذیرد. در صورت وجود سلول ملکه (شاخون) احتمال پذیرش ملکه بسیار پایین است زیرا زنبورها علاقه دارند که ملکه خود کندو متولد شود و کمتر علاقه ای به ملکه جدید از خود نشان می دهند. جهت پذیرش بهتر حتما زنبوران کارگر موجود در قفسک ملکه را آزاد کنید و ملکه به تنهایی در قفس حضور داشته باشد. ملکه باکره تازه تولد شده معمولا به راحتی مورد قبول زنبوران قرار می گیرد. ولی ملکه باکره چند روزه به آسانی مورد پذیرش کارگران واقع نمی شود.

روش معرفی ملکه به کندو زنبور عسل

 روش معرفی ملکه به روش آبی :
ملکه مورد نظر را در داخل یک قوطی کبریت خالی وارد کرده و آن را به مدت نیم ساعت در جیب لباس گذاشته و به کارهای معمولی خود مشغول می شوند و به منظور تهویه ، قوطی داخلی کبریت را فشار می دهند تا فاصله ای به اندازه سه میلی متر با جعبه خارجی ایجاد شود. به منظور ثابت نگه داشتن این فاصله پونس یا میخی را در قوطی مذکور فرو می برند.پس از گذشت مدت مذکور در صورت احتمال وجود سلول های ملکه در کندو تمام آنها را خراب کرده و سپس قوطی کبریت حاوی ملکه را داخل فنجانی که دارای آب ولرم (در حدود دمای بدن) می باشد وارد کرده و مدت شش تا هفت ثانیه در زیر آب نگه می دارند. سپس قوطی را از داخل فنجان بیرون آورده و آب موجود در قوطی را بین شان های نوزادن رها می کنند. ملکه خیس و گرسنه در هر شرایطی (بارور یا غیر بارور) مورد قبول زنبوران واقع می شود و زنبوران بدون استثنا او را لیسیده و غذا داده و بعنوان ملکه کلنی قبول خواهند کرد.(منبع: زنبوران عسل و زنبورداری ؛عبادالله پیر ایرانی)

روش تکاندن کامل زنبورها:
روش دیگر این است که تمام زنبورهای کندو را روی یک تخته (یا درب کندو) شیب دار سمت دریچه پرواز تکانده و در همین حین ملکه را رها کرده تا با جمعیت وارد کندو شود. این روش هم یکی از روشهای معرفی ملکه است که درصد موفقیت آن بسیار بالاست.

مطالب مرتبط:

تلگرام زنبور عسل

ضد عفونی کندوها

تولید کندوهای چند ملکه ای

معایب ملکه های تلقیح شده

روش دی ماری در پیشگیری از بچه دهی

عوامل موثر بر اندازه ملکه