جلوگیری از  بچه دهی زنبور عسل :

بچه دادن بعلت پیری یا ضعف  ملکه در تخم ریزی :

ملکه جوان بعلت تولید فرمون بیشتر ، قدرت بیشتری در مهار عادت بچه دهی زنبورها دارد.

بچه دهی بعلت کمبود فضای کافی در کندوها :

چیدن بال ملکه زنبور عسل طبیعی

با اضافه کردن برگ موم یا پوکه های خالی فضای لازم جهت تخم ریزی در اختیار ملکه قرار داده ، که علاوه بر افزایش جمعیت کندو تا حدی از بچه دهی کندو جلوگیری می شود (سعی کنید همیشه زنبورها فشرده باشند). همچنین بچه دادن به حرارت داخل کندو و عدم تهویه کافی مربوط است.پس در گرما از سایه بان و یا طبق استفاده کنید تا داخل کندو خنک باشد.

تمایل به بچه دهی ارثی است :

سعی کنید از نژادهای که تمایل کمتری به بچه دهی دارند استفاده شود .

چیدن بال های ملکه و کاهش بچه دهی کندو:

چیدن بالهای ملکه تا حدودی احتمال بچه دادن را کاهش می دهد.

بازید کندو و تخریب سلول های ملکه (شاخون):

هر هفت الی ده روز کندوها را به دقت بازرسی و سلول های ملکه (شاخون) های احتمالی را خراب کنید.

روزهای بارانی متوالی که زنبوران نتوانند از کندو بیرون بیایند باعث بچه دادن می شود ، برای این مشکل سعی کنید برگ موم در اختیار زنبورها قرار دهید تا مشغول به موم بافی باشند. همچنین قابهای کهنه که حجرات آنها در اثر کثرت استعمال تنگ و کوچک گردیده تمایل به بچه دادن را زیاد می کند.

مطالب مرتبط:

تلگرام زنبور عسل

روش بچه گیری مصنوعی

پیشگیری از بچه دهی به روش دی ماری

روش طبق دادن به کندو

انواع شاخون ملکه

روش تعویض ملکه

زنبور عسل دو رگه (هیبرید)

بهترین نژاد زنبور عسل