.

مطالعات مفصلی در مورد مولکول هایی که در سالم نگه داشتن زنبورهای عسل اهمیت دارند انجام شده است. یکی از این مواد ویتلوژنین  (vitellogenin) می باشد. در واقع ویتلوژنین باعث طول عمر بیشتر زنبورها ، پشتیبانی از عملکرد سیستم ایمنی زنبور عسل ، باعث مقاومت زنبورها در برابر استرس (غذایی) ، سنتز ژل رویال ، افزایش فعالیت جست و جوگری و زمستانگذرانی بهتر می شود. در زمستان بدلیل کاهش پرورش نوزاد و تقلیل رفتار پرستاری ، میزان پروتئین ویتلوژنین در همولنف آنان افزایش می یابد که این امر سبب افزایش طول عمر آنان در مدت زمستان می گردد.

نکته: استفاده از زرده تخم مرغ در تغذیه زنبور عسل (در کیک جانشین و مکمل گرده) توصیه می شود.

حتما بخوانید:

تغذیه زنبور عسل با بره موم

تغذیه زنبور عسل با پودر خشک

تلگرام زنبور عسل

سویا در تغذیه زنبور عسل

تغذیه زنبور عسل با کیک گرده

HMF و اثر آن بر روی زنبور عسل

یبوست زنبور عسل و نحوه درمان آن

ارزش غذایی گرده ذرت