بهترین زمان خرید کندو عسل

بهترین زمان خرید کندو (جمعیتها) در شرایط ایران (باستثنای مناطق بسیار گرم جنوبی) دی و بهمن ماه است. در پاییز همه جمعیت ها یک قدرت دروغی نشان می دهند.چون هنوز زنبورهای بهاری و تابستانی که بزودی باید بمیرند در داخل جمعیت زنده اند ولی تا دی ماه از بین رفته و آنچه باقی مانده تنها زنبورهای زمستانی اند و قدرت حقیقی جمعیت را نشان می دهند. این زنبورها تا اواسط بهار آینده زنده مانده و با زنبورهائی که در بهار متولد می گردند در رشد جمعیت بسیار موثر خواهند بود.بنابراین خرید کندو (جمعیت) در پاییز اصلا صحیح نیست و بهتر است این کار را به دی ماه و بهمن موکول نمود.

جمعیت زنبورها را به حداکثر قدرت شان برسانید و سعی کنید مدت ها (هر چه طویل تر بهتر) آن ها را در همین وضع نگهدارید. اگر ضعیف بودند ملکه شان را به موقع عوض کنید و یا در صورت لزوم قاب هائی با لاروهای سربسته ولی بدون زنبور از کندوهای خیلی قوی برداشته داخل کندوهای ضعیف آویزان نمایید تا تقویت شوند.اگر نتیجه نگرفتید ، آنها را با جمعبت های قوی متحد نمائید.

منبع : دکتر نعمت الله شهرستانی (زنبور عسل و پرورش آن)