عسل نارس رسیدهزمان برداشت عسل طبیعی

عوامل موثر در زمان برداشت عسل :

 زمان برداشت عسل به عوامل مختلفی بستگی دارد ، از جمله شرایط اقلیمی ، میزان جریان شهد طبیعت ؛ میزان ذخیره عسل در کندوها و غیره.در مناطقی که رطوبت هوا بالا است زنبورها وقت و انرژی زیادی صرف کاهش رطوبت شهد و تبدیل آن به عسل مصرف می کنند.زمانی که شهد کاملا به عسل تبدیل شود معمولا زنبورها سطح سلول های محتوی عسل را با لایه نازکی از موم می پوشانند. این گونه عسل را در اصطلاح عسل رسیده و قابل برداشت می نامند.لذا موقع برداشت محصول موقعی است که بیشتر شان های ذخیره عسل کاملا در پوشیده شده و عسل آنها رسیده باشد.

معیار رسیده بودن عسل و برداشت آن:

البته سرپوشیده شدن عسل نمیتواند به تنهای معیاری برای شناخت عسل رسیده از عسل نارس باشد زیرا نژادهائی از زنبور عسل وجود دارد که هرگز سر سلولهای پر از عسلشان را نمی پوشانند. راه مطمئن و صحیح برای شناختن عسل رسیده از عسل نارس این است که : شان پر از عسل را با دست چپ کمی کج گرفته و با دست راست ضربه ای به شان وارد کنید. اگر قطراتی از عسل بیرون ریخت آن عسل نارس و اگر بیرون نریخت رسیده و قابل برداشت است.

مشکلات برداشت عسل زودتر از موعد آن :

در صورتی که قبل از رسیدن عسل اقدام به برداشت محصول شود ، معمولا رطوبت عسل بالا بوده و احتمال تخمیر و ترش شدن آن داخل شان یا پس از استخراج از شان وجود خواهد داشت. رطوبت مناسب عسل حدود ۱۷٫۵ تا ۱۸٫۵ درصد بوده و در صورتی که رطوبت عسل از ۱۹ درصد بیشتر باشد خطر تخمیر و ترش شدن آن وجود دارد.

در یک منطقه خوب که شهد به مقدار زیادی جریان داشته باشد زنبورها معمولا یک منطقه را در مدت یک هفته پر از عسل کرده ممکن است لازم شود طبقه دیگری به آن اضافه کرد و یا محصول را برداشت کرده و طبقه خالی شده را مجددا روی کندو قرار داد.

زمان مناسب برای برداشت عسل :

هنگام مناسب روز برای برداشت محصول عسل معمولا صبح زود می باشد زیرا اگر شهد در جریان باشد در خلال روز ممکن است زنبورها مقداری شهد (عسل نارس) ذخیره نمایند که در صورت برداشت ، کیفیت عسل را پایین می آورد. ولی اگر شان ها عسل در پوشیده شده برداشت شوند زمان روز برای برداشت عسل اهمیتی ندارد.در تمام مراحل برداشت محصول باید توجه کافی به میزان عسل مورد نیاز کلنی ها بعمل آید. در این مورد برای مناطق معتدل در طول بهار و تابستان نباید موجودی عسل کندو از ۲ تا ۴ قاب کمتر شود.

تلگرام زنبور عسل

مطالب مرتبط:

داروهای زنبور عسل

تشخیص عسل طبیعی

مشخصات عسل طبیعی

شفا بخشی عسل

آشپزی با عسل

عسل در روایات