­
  • نیش زنبور عسل

تولید ، کاربرد و ترکیبات زهر زنبور عسل

زهر زنبور عسل: مقدار زهر زنبور عسل و عوامل موثر بر آن: زهر زنبور عسل توسط غده تولید کننده زهر زنبوران کارگر ساخته می شود و در داخل کیسه ای به نام کیسه زهر ذخیره می شود و در هنگام نیش زدن زنبور ، از طریق مجرای داخل نیش به داخل بدن حیوان نیش خورده وارد می گردد . تولید زهر بلافاصله پس از تولد زنبور آغاز می شود و [...]