کندو کف باز

ازسیستم کندو با کفه کاملاً باز در کشور آلمان و کشورهاى اروپاى مرکزى استفاده مى شود . کندوهاى چوبى و حتى فومى که بصورت کامل و مخصوصاً از زاویه زیر درب کندو عایق بندى شده اند ، کفه اى کاملاً بازدارند و فقط با تورى مانع از خروج زنبورعسل پوشیده شده است . حتى این کلنیها در فصل زمستان هم با کفه اى کاملاً باز مدیریت و نگهدارى مى شوند.

کندو کف باز

 نحوى عملکرد سیستم کف باز

اگر شما دود سیگارى را در یک لیوان برعکس بدمید ، دقیقا” حرکت هواى گرم را خواهید دید و مشاهده مى کنید که دود سیگار در قسمت بالاى لیوان ( ته لیوان) قرار مى گیرد که با یک حرکت آرام از لیوان خارج مى شود. با این آزمایش پى مى برید که چنانچه هوایى از قسمت بالایى و زیر درب کندو خارج نگردد، هواى گرم در داخل فضاى بدنه که همان طبق باشد جمع میشود و زنبورها قادرند با جنب و جوش و حرکت ، هواى داخل را به پایین فشار دهند و مجدداً از قسمت پایین کندو هواى تازه دریافت نمایند.

فواید استفاده از کندو کف باز

کنترل پارازیت واروا از طریق رفتار بهداشتى زنبورها ( تکان هاى شدیدى که زنبورها در حالت داشتن پارازیت به بدن خود مى دهند) و مخصوصاً نژاد کارنیکا از کشور آلمان به این منظور اصلاح نژاد شده است که زنبورها قادرند با دورسازی پارازیت واروآ از بدن خود کاهش سطح آلودگی قابل توجهی را در این سیستم از خود نشان دهد.(در نتیجه بررسی و تحقیقات ۲۰۰۸ مرکز تحقیقات ایالت هسن کشور آلمان با مدیریت دکتر بوشلا بوده که در مجله ی پرورش زنبور عسل آلمان Bienenjournal درج شده بود )

کنترل ساده ریزش طبیعى پارازیت واروا به منظور مشخص نمودن دزِ داروئى مصرفى، با پهن کردن یک ورقه روغنى در زیر کندو بدون بازکردن در آن.کنترل و جلوگیرى از بیمارى نوزماى زنبور عسل به علت تهویه کامل داخل کندو.

آرام بودن کلنى به علت گرم نشدن کاذب داخل کندو در حالت تابش آفتاب و جلوگیرى از اختلاف دماى شدید در حالت باز کردن درب کندو و داشتن دماى مناسب داخلى .جلو گیرى از تجمع و خوشه شدن زنبورها به علت دماى داخلى بیش از حد در کندوهاى قدیمى. بازدید کلنى از قسمت زیر کندوها به منظور کنترل سریع و سطحى شاخون تراشى بدون باز کردن درب بالاى کندو به علت سه تیکه بودن کندو ( در کندو- طبق- و چهار چوب کفه کندو ).

کنترل کامل کندوها به منظور جلوگیرى از خفه شدن کلنى در حالت جابجایى ، بصورتى که حتى قادر هستیم که دریچه پرواز کندوها را در تاریکى کامل بسته و فرداى آن روز در وسط روز کندوها را حتى در مناطق گرمسیرى جابجا کرد، بدون اینکه تلفات خفگى را به دنبال داشته باشد.

جلوگیرى از پرواز زنبورها به بیرون از کندو در مناطقى که سم پاشى مى شود حتى به مدت سه الى چهار روز بدون اینکه مشکلى پیش آید. ( حتما مقدارى آب در شربت خوریها ریخته شود )

سالم ماندن قسمت هاى مختلف کندو به علت جمع نشدن رطوبت در داخل کندو. کپک نزدن شانهاى بدون زنبور داخل کندو در فصلهاى پر رطوبت سال و درحالت زمستان گذرانى در انبار. به علت استفاده (Braula coeca) جلوگیرى از رشد شپش زنبورعسل از پلاستیک به جاى پارچه یا امثال آن بر روى شان هاى کلنى . چون شرایطى که پارچه یا هر نوع گونى در روى شان هاى زنبور عسل به واسطه جذب رطوبت ایجاد مى نماید ، محیط مناسبى براى تجمع شپش هاى زنبور عسل است؛ که مى توان با در معرض نور خورشید قرار دادن پارچه فوق حتى براحتى تحرک شپش ها را بر روى آن مشاهد نمود.

مشکلات استفاده از کندو کف باز

در حالت کوچ زنبورستان و جابجایى کندوها باید حتماً قطعات کندو را که شامل: درب – بدنه که همان طبق و کف کندو مى باشد را با هم به وسیله یک کمربند مخصوص که هزینه ى آنچنانى هم ندارد با ایمنى کامل دور تا دور ببندید. لازم به ذکر است که از این کمربندها مى توان سالیان سال استفاده کنید. در این سیستم استفاده از داروهاى دودزا بازدهى بالایى ندارند. حتماً باید از شربت خورى کتابى که حجم یک قاب را اشغال مى کنند استفاده شود، چون فضاى زیرسقف درب کندو با فوم و پلاستیک پوشیده شده است.

ساخت و اجراى سیستم کندوی کف باز:

به هیچ وجه نباید سوراخ هواکشى در بدنه ى کندو یا همان طبق یا روى درب کندو باقى گذاشت. از پلاستیک ضخیم براى روى شان ها استفاده شود تا به هیچ وجه هوایى از زیر درب کندو خارج نگردد. در صورتى که زنبورها با بره موم تورى کف کندو را گرفتند به این معنى است که هواى کندو از زاویه ى زیر درب کندو خارج مى شود و عایقکارى انجام شده ناقص مى باشد. ایجاد ۱سانتیمتر فضاى خالى مابین سطح بالایى شان ها و سطح فوم داخل درب کندو در حالت بسته بودن درب کندو الزامى است ، چون زنبورها با بافت زدن بر روى شان ها و فشار دادن پلاستیک به بالا باعث رفت و آمد مابین شان ها از سمت بالا خواهند شد و چنانچه فضایى در کار نباشد ارتباط شان ها با هم از بالا قطع خواهد شد و مخصوصاً در زمستان گذرانى باعث تلفات خواهد گردید . استفاده از هر نوع تورى فلزى براى کف کندو مانعى ندارد . چون زندگى زنبورها در واقع از قسمت پایینى طبق یا همان بدنه شروع مى شود ولى در کشور آلمان از جنس تورى گالوانیزه استفاده مى شود. ایجاد فضایى برابر ۸ تا ۱۰ سانتیمتر مابین انتهاى شان هاى آویزان شده در داخل بدنه ى کندو تا سطح تورى کف کندو پیشنهاد مى شود، چون در این صورت شما از تله ى پارازیت گیر (کنه ى واروا) طبیعى برخوردارخواهید شد. به این معنى که با ایجاد این فضا زنبورها در فصل موم بافى فراوان با ایجاد سلولهاى نر بافت باعث جذب کنه ها به داخل این سلولها خواهند شد و مى توان با بازید از کف کندو و استفاده از یک کاردک زنبوردارى بدون اینکه درب کندو را باز نمود با تراشیدن این سلول هاى نربافت سربسته شده تا ۵۰ درصد از کنه ها را بدون استفاده از دارو، از بین برد.

کندو کف باز با توری

منبع : مجله علوم و فنون زنبور عسل / شماره چهارم / مهندس علی عطائیان