­

نکاتی در مورد کندوهای چند ملکه ای

سیستم کندوهای چند ملکه ای زمان معرفی ملکه ها به کندو در سیستم چند ملکه ای: اگر معرفی در صبح انجام شود فرصت بررسی بیشتری در روز داریم. در روزهای بعد از معرفی باید کندو را بررسی کنیم و از وضعیت ملکه ها باخبر شویم. هنگام بازدید بعد از معرفی، باید قاب حاوی جمعیت را فقط در روی کندو نگه داشته وبررسی کنیم تا اگر هنگام بازدید یک ملکه مورد [...]

تولید کندو های چند ملکه ای

چکیده مقاله کندویی که میزبان چند ملکه هم زمان هست باید فاقد ملکه بوده بگونه ای که براحتی پذیرای ملکه ها گردد، و همین طور ملکه ها باید برای در امان ماندن از کشتار توسط یکدیگر مورد قطع عضو آرواره قرار گیرند و سپس معرفی شوند این ملکه ها چند روز بعد تخم گذاری را شروع کرده و از آنجایی که باهم تخم می گذارند قابها را سریع [...]