.

طول عمر زنبوران عسل در فصول مختلف سال متفاوت می باشد. زنبوران کارگر بطور متوسط در فصل تابستان و فصل فعالیت کندو  (فصل بهار) حدود ۶ هفته و در زمستان حدود ۶ ماه عمر می کنند. در واقع زنبوران کارگری که در اواخر تابستان و پاییز متولد می شوند تا بهار سال آینده زنده می مانند.

زنبورهای نر بطور متوسط ۲۲ روز عمر می کنند ولی بیشترین طول عمر زنبورهای نر در تابستان ۵۹ روز گزارش شده است. طول عمر ملکه بطور متوسط ۳ سال می باشد. البته ملکه های با طول عمر هشت سال نیز گزارش شده است.

طول عمر زنبور عسل کارگر نر ملکه

مطالب مرتبط:

وظایف و فعالیت های مختلف زنبور عسل

تلگرام زنبور عسل

دانلود کتاب زنبورداری برای تازه کاران

دگردیسی و تکامل زنبور عسل

نکات مهم زنبورداری برای تازه کاران

روش تقویت کندوهایضعیف