­
  • بیماری های عفونی

ایندکس کوبیتال زنبور عسل چیست ؟

ایندکس کوبیتال ایندکس کوبیتال یکی از خصوصیات مورفولوژیک است که در تشخیص نژادهای زنبور عسل اهمیت دارد. نسبت طولی رگ بال A  به رگ بال B  در کف سلول کوبیتال سوم بال های جلوی زنبوران کارگر ، این دو رگ بال با هم زاویه 151 درجه ایجاد می کنند. در زیر ایندکس کوبیتال چند نژاد آورده شده است : ایندکس کوبیتال نژاد کارنیکا (کارنیولان) : 2 تا 5 و متوسط [...]