­
  • ظاهر شناسی زنبور

طول عمر زنبور عسل کارگر ، نر و ملکه

. طول عمر زنبوران عسل در فصول مختلف سال متفاوت می باشد. زنبوران کارگر بطور متوسط در فصل تابستان و فصل فعالیت کندو  (فصل بهار) حدود 6 هفته و در زمستان حدود 6 ماه عمر می کنند. در واقع زنبوران کارگری که در اواخر تابستان و پاییز متولد می شوند تا بهار سال آینده زنده می مانند. زنبورهای نر بطور متوسط 22 روز عمر می کنند ولی بیشترین طول عمر [...]

ایندکس کوبیتال زنبور عسل چیست ؟

ایندکس کوبیتال ایندکس کوبیتال یکی از خصوصیات مورفولوژیک است که در تشخیص نژادهای زنبور عسل اهمیت دارد. نسبت طولی رگ بال A  به رگ بال B  در کف سلول کوبیتال سوم بال های جلوی زنبوران کارگر ، این دو رگ بال با هم زاویه 151 درجه ایجاد می کنند. در زیر ایندکس کوبیتال چند نژاد آورده شده است : ایندکس کوبیتال نژاد کارنیکا (کارنیولان) : 2 تا 5 و متوسط [...]

نرزا شدن ملکه (باکره زایی)

نرزا شدن ملکه زنبور عسل ملکه زنبور عسل در طی 1 تا 3 پرواز جفتگیری به طور متوسط با تعداد 7 تا 10 زنبور نر و در بعضی مواقع ،با 20 تا 28 زنبور نر جفت گیری می کند. ملکه زنبور عسل در سن 4 تا 10 روزگی به سن بلوغ می رسد و آماده جفت گیری می شود. زنبوران نر 10 تا 14 روز و بطور متوسط 12 روز [...]

ژنتیک زنبور عسل به زبان ساده

 بسیاری از حیوانات بطور معمول دو مجموعه کروموزم دارند که یک مجموعه آن از جنس مونث (مادر) و یک مجموعه آن از جنس مذکر (پدر) دریافت می شود.به  این نوع حیوانات دیپلوئید یا دو کروموزمی گفته می شود (Di به معنی دو و Ploid مخفف کروموزوم). کروموزم خود شامل مجموعه ای از ژن هاست.در زنبور عسل ، ملکه و زنبوران کارگر دارای 32 کروموزم می باشند که یک مجموعه [...]

نشانه های بلوغ زنبور نر

پرورش زنبور نر برای تشخیص نرهای بالغ ، می توان از علائمی مثل کرک های پشت قفسه سینه استفاده کرد ؛ به این ترتیب که زنبوران نری که پشت قفسه سینه آنها بدون کرک باشد ، زنبوران نری هستند که به بلوغ رسیده اند.به عبارت دیگر ریزش کرک های پشت قفسه سینه نرها نشان دهنده بلوغ آنها می باشد و لذا می توان آنها را برای اسپرم گیری مورد [...]