اندازه ملکه زنبور عسل

اندازه بدن ملکه زنبور عسل

عوامل موثر در شکل و اندازه ی ملکه ها مثل سایر حیوانات خیلی متفاوت می باشد. ملکه زنبور عسل ممکن است طویل و قلمی و یا کوتاه ، کلفت و یا ممکن است دارای اندازه های متوسط یا بزرگ باشد. تعداد لوله های موجود در تخمدان ملکه ها ربطی به جثه خارجی آنها ندارد. طول تخمدان در ملکه ها متفاوت می باشد ولی در یک بررسی همبستگی معنی داری بین لوله های تخم (تخمدانی) و تولید نسل در ملکه ها مشاهده نشد.هیچ اختلاف معنا داری در تعداد لوله های تخم (تخمدان) ملکه ها که از انتقال لاروهای ۱۲ ،۲۴ ، ۳۶ ، ۴۸ ، ۶۰ ، ۷۲ ساعته بوجود آمدند نبوده است.اندازه ملکه بستگی به مقدار غذایی دارد که در مراحل مختلف رشد دریافت داشته و همچنین بستگی به رشد نمو آنها نیز دارد.

تلگرام زنبور عسل

 مطالب مرتبط:

معایب ملکه های تلقیح شده

دلایل عدم یکنواختی تخمریزی ملکه

دلایل کاهش تخمریزی ملکه

فروش ملکه زنبور عسل

کندوهای چند ملکه ای

وسایل مورد نیاز تلقیح مصنوعی ملکه