.

.

استفاده از اسیدهای آلی مانند اسید فرمیک و اگزالیک برای مباره با کنه واروآ از چند سال گذشته توسط زنبورداران در مناطق مختلف جهان شروع شده است. تاثیر گذار بالای ۹۰ درصد اسید اگزالیک بر کنه واروآ باعث استفاده  روز افزون  از این اسید شده است.

محلول پاشی اسید اگزالیک به همراه شربت شکر بر روی زنبورهای موجود در قاب ، اسپری کردن اسید داخل کندو و تبخیر کریستال های اسید اگزالیک با استفاده از حرارت روش هایی هستند که در حال حاضر توسط زنبورداران استفاده می شود. با توجه به برخی تاثیرات منفی اسید بر طول عمر و عملکرد زنبورها و احتمال کشته شدن ملکه و زنبورها و همچنین عدم استفاده در زمان حضور نوزادان در کندو و محدودیت دمایی در زمان استفاده ، محققین روش جدیدی را برای استفاده از اسید اگزالیک اختراع کردند که نتایج آن در مقاله ( A new formulation of oxalic acid  for Varroa destructor control applied in Apis mellifera colonies in the presence of brood) آورده شده است. که نتایج آن در مقاله بالا آورده شده است. لذا با توجه به اهمیت موضوع نکات ذکر شده در مقاله جهت بهره مندی زنبورداران گرامی به شرح زیر ذکر می شود.

 • مرگ و میر کنه بعد از درمان با اسید اگزالیک به وجود نوزادان در کلنی بستگی دارد. زیرا اسید اگزالیک توانایی کشتن کنه های موجود در سلول های نوزادان را ندارد.
 • تاثیر گذاری اسید اگزالیک بر کنه واروآ در زمان حضور نوزادان در کندو ۶۰ درصد برآورد شده است.
 • به نظر می رسد مفید بودن اسید اگزالیک بر کنه در آب و هوای گرم و دوره های طولانی پرورش نوزادان در کندو محدود شود.
 • میانگین دماهای استفاده شده در این آزمایش در زنبورستان ها ۲۲ ، ۳۱ و ۱۴ درجه سانتیگراد بوده است.آزمایش در دو فصل تابستان و پاییز انجام شده است.
 • فرمول جدید در این مقاله : استفاده از نوارهایی از جنس پلیمر سلولز به شکل U در ابعاد ۴۵ سانتیمتر * ۳ سانتیمتر * ۱٫۵ میلیمتر استفاده شده که هر نوار محتوی ۱۰ گرم اسید اگزالیک که مخلوط با ۲۰ میلی گرم گلیسیرین بوده است و به مدت ۴۲ روز در کندو در قاب های ۲ ، ۴ ، ۶ و ۸ مطابق شکل زیر استفاده شده بود.

روش جدید اسید اگزالیک کنه واروآ زنبور عسل

 • تعداد کنه های افتاد در روزهای مختلف اندازه گیری شده بود. بیشترین ریزش کنه در روز ۲۲ بوده است با تاثیر گذاری میانگین ۷۴ %.
 • تاثیر گذاری ساید اگزالیک بر کنه در این آزمایش ۹۴% ، ۹۲% و ۹۲٫۸ % برآورد شده است.
 • درمان با ان نوارها بر میزان جمعیت و مقدار نوزادان کلنی تاثیر نداشته است. همچنین مرگ و میر زنبورهای بالغ و ملکه نیز مشاهده نشده است.
 • در این آزمایش میزان باقی مانده اسید اگزالیک بر عسل ، موم و زنبورها نیز بررسی شده که اثر باقی مانده نداشته است.
 • در این مقاله ذکر شده است که استفاده از این روش علاوه بر مزایای ذکر شده قبلی برای اسید اگزالیک ، با توجه به اینکه اسید به آهستگی آزاد می شود مدت طولانی تر در کندو باقی مانده و تاثیر گذاری بیشتری دارد.
 • اما یکی از نکات جالب توجه در این مقاله این بوده است که در آزمایش انجام شده در کشور ایتالیا روش محلول پاشی و تبخیری اسید اگزالیک تاثیر بیشتری نسبت به پلیمر سلولز داشته که دلیل آن استفاده از PH پایین بوده است. PH=1 دلیل این تاثیر گذاری ذکر شده است.
 • ترکیب گلیسیرین با اسید اگزالیک در این روش باعث شده تا اسید اگزالیک به مدت طولانی تر در کلنی و بین زنبورها باقی بماند.
 • دو حسن این روش که در این مقاله ذکر شده است شامل :

الف ) استفاده آسان و ایمن برای زنبور و زنبوردار

ب ) ریسک حضور اسید در کلنی و تاثیر بر رشد کلنی را کاهش داده و در تابستان نیز می توان استفاده کرد.

تهیه کننده: مهندس اسماعیل غفوری – کارشناس ارشد پرورش زنبور عسل و کارشناس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین

مطالب مرتبط:

تلگرام زنبور عسل

نحوه خسارت کنه واروآ بر کلنی زنبور عسل

نحوه مصرف اگزالیک اسید

درمان طبیعی و ارگانیک کنه واروآ

درمان کنه واروآ با حرارت

بیماری های زنبور عسل و داروهای مفید جهت درمان