فشرده سازی کندو

 .

فشرده سازی کلنی
فشرده سازی یعنی بیرون آوردن تمام قاب های اضافی و متراکم کردن جمعیت روی حداقل قاب ممکن و کم کردن حجم فضای داخل کندو
زمان فشرده سازی کندو
یک بار در پایان فصل و قبل از شروع زمستانگذرانی ، یکبار هم در ابتدای شروع فصل زنبورداری (اول بهار یا آخر زمستان)
هدف از فشرده سازی
در پایان فصل ، هدف از متراکم کردن جمعیت ، مصون ماندن زنبورها از سرمای زمستان و کمک به تامین راحتتر گرمای مورد نیاز کلنی و نزدیکتر شدن خوشه به ذخایر غذایی می باشد.
اما در ابتدای فصل و شروع تخمگذاری ملکه ، فارغ از بحث گرمای مورد نیاز لارو و شفیره ها ؛ نوسانات دمایی و سرمازدگی لاروها ؛ تراکم جمعیت(در صورت مساعد بودن سایر فاکتورها) باعث افزایش تخمریزی ملکه زنبور عسل می شود.
چند نکته در مورد فشرده سازی کندو
روی قاب ها از پلاستیک یا ورقه های نایلونی استفاده نکنید زیرا باعث عدم خروج بخار آب و تشکیل رطوبت می شود که رطوبت برای زنبور بسیار مضر است.
در مناطقی که هوای زمستانی در وسط زمستان ناگهان گرم و پس از مدتی دوباره سرد می شود زمستانی کردن جمعیت ها در کندوهای دو طبقه ای توصیه می گردد. بدین طریق که جمعیت در طبه بالا زمستان را بگذراند و طبقه پایین خالی باشد. چون گرم و سرد شدن های ناگهانی هوا در ان کمتر اثر دارد.

حتما بخوانید:

قانون ادغام کندوها

تلگرام زنبور عسل

روش ادغام کندوها

تقویت کندوهای ضعیف در بهار

روش اضافه کردن طبقه به کندو

روش بچه گیری مصنوعی

روش تعویض ملکه و معرفی ملکه جدید

خنک کردن هوای داخل کندو در تابستان