فلج زنبور عسل

 عامل این بیماری ویروسی است بنام Chronic Paralysis Virus  که تا ۶۰ نانومتر اندازه داد . بنظر می رسد که تولید مثل این ویروس در بدن به کیفیت توارثی زنبور عسل بستگی دارد. بنابراین ممکن است بعضی کلنی ها حساسیت کمتر یا بیشتری به این بیماری داشته باشند.

علائم و سبب ابتلاء:
زنبوراران آلوده معمولا بصورت سیاه ، شفاف و بدون مو (شبیه زنبوران پیر) در کندو دیده می شوند و تنها علائم ظاهری بیماری عدم توانایی به پرواز ، لرزش پاها و بالهاست ، رنبوران مبتلا با حرکت لرزان در جلو کندوها حرکت نموده و اغلب به وسیله زنبوران کارگر از کندوها خارج و در فاصله دوری رها می شوند. در اثر این بیماری بیشتر بافت های بدن از جمله  مغز و گره های عصبی آلوده شده و در کلنی هائی که آلودگی خیلی شدید باشد گاهی شفیره ها در آخرین مرحله رشد مورد حمله قرار گرفته و تلف می شوند. این بیماری می تواند تعداد زیادی از زنبوران را نابود کند و علائم فوق اغلب در دوره فراوانی عسلک یا شهد گل (از اردیبهشت تا تیر ماه )دیده می شود. این بیماری به بعضی از زنبورستانها حمله می کند بنابراین با مشاهده علائم فوق بسرعت باید آنرا پیشگیری و پاکسازی نمود. بیماری فلج ویروسی بیشتر در مواقع کمبود گرده گل ، کمبود اکسیژن ، فراوانی عسلک ، کپک ها و آب و هوای نامساعد دیده می شود. شکم ممکن است پف کرده و بال نیمه باز و یا در رفته است.

پیشگیری و روشهای درمان:
چون تاکنون معالجه قطعی برای این بیماری پیدا نشده است بنابراین برای پیشگیری از این بیماری باید بهداشت در زنبورستان و کندوها را کاملا رعایت نمود و هنگامیکه  بیماری مشاهده گردد می توان اعمال زیر را برای درمان و بهبود کلنی بکار بست:
۱-    تعویض محیط زنبوران (این عمل موفقیت آمیز بوده  و کمک زیادی به بهبود زنبوران می نماید.)
۲-    تعویض ملکه و تقویت جمعیت کندو
۳-    استفاده از شربت قند همراه با ترامایسین (اگفرمولا) بمیزان ۵۰۰-۶۰۰ میلیگرم در شربت به هرکندو تا حدی موثر است
۴-    استفاده از شربت شکر همراه با اسید لیمو یا جوهر لیمو بمیزان یک گرم جوهر لیمو با دوکیلوگرم شکر تا حدودی موثر است.(بهتر است از آب لیموی تازه استفاده شود)

The abdomens may be bloated and the wings partially spread or dislocated. Bees afflicted with the virus may appear shiny and greasy because of the lack of hair, which should not be confused with robbing bees. Also, adult bees are chewed by other bees and harassed by guard bees at the entrance to the hive (again may be confused with signs of robbing). Adult bees die within a few days of the onset of symptoms

شکمشان ممکن است پف کرده و بالهایشان بصورت نیمه باز یا در رفته باشد. زنبورها مبتلا به ویروس به دلیل فقدان مو براق و چرب مانند به نظر می آیند که نباید با زنبور غارتگر اشتباه گرفته شود، زنبوران بالغ توسط زنبور عسل دیگر جویده و توسط زنبور نگهبان در ورودی کندو مورد آزار و اذیت (دوباره ممکن است با علائم غارت اشتباه گرفته شود) قرار میگیرند. زنبوران بالغ پس از چند روز از بروز علائم می میرند.