کوچ و انتقال کندوهای زنبور عسل

کوچ و انتقال زنبورستان

 برنامه کوچ  سالیانه زنبور عسل و استقرار زنبورستانها موضوع ماده ۱۴ قانون نظام دامپروری کشور مصوب ۸۸/۵/۷ مجلس شورای اسلامی

  برنامه کوچ : ارائه شیوه ها و چگونگی جابجایی کلنی های زنبور عسل از منطقه ای به منطقه دیگر به منظور بهره برداری بهینه از منابع تولید نظیر شهد و گرده وحفظ یا افزایش جمعیت کلنی ها و تولید محصولات از زنبور عسل را گویند.

ماده۵) زنبورداران در فصل کوچ موظف به رعایت حداقل فاصله زنبورستانهای خود به شرح زیر هستند:

الف ) از ۴۰ تا ۱۰۰ کلنی به شعاع ۱۰۰۰ متر و در مناطق جنگلی و متراکم از نظر پوشش گیاهی ۵۰۰ متر.
ب) از ۱۰۰ تا ۳۰۰ کلنی به شعاع ۱۵۰۰ متر و در مناطق جنگلی و متراکم از نظر پوشش گیاهی ۱۰۰۰ متر.
ج) از ۳۰۰ کلنی به بالا به شعاع ۲۰۰۰ متر و در مناطق جنگلی و متراکم از نظر پوشش گیاهی ۱۵۰۰ متر.
د) زنبورداران مهاجر ملزم می باشند که در زمان پرورش ملکه حداقل فاصله ۳ کیلومتر از مراکز تولید ملکه و ۵ کیلومتر از ایستگاههای پرورش و اصلاح نژاد ملکه را رعایت نمایند.

تبصره ۱: زنبورداران مجاز نیستند به منظور اشغال منطقه واستقرار در محدوده بیشتری از مکان تعیین شده ،کلنی های خود را به بنه های کوچکتر تقسیم کنند مگر کسانی که بیش از ۵۰۰ کلنی داشته باشند که در این صورت مازاد بر این تعداد را می توانند با رعایت فواصل تعیین شده در محلهای دیگر مستقر نمایند.

تبصره ۲: قرار دادن کندوهای خالی در منطقه حقی را برای زنبوردار ایجاد نمی نماید.

تبصره ۳: فواصل اعلام شده در ماده ۵ باتوجه به موقعیت جغرافیایی و اقلیمی هر منطقه، رعایت حداقل مشخص شده توسط معاونت بهبود تولیدات دامی استان قابل افزایش است.

مطالب مرتبط:

خرید کندوی زنبور عسل

شناسنامه کندوی زنبور عسل

تلگرام زنبور عسل

روش ضد عفونی کردن کندو و لوازم زنبورداری

نکات مهم پرورش زنبور عسل برای تازه کاران

قانون ادغام کندوهای زنبور عسل

مزایا و معایب کندوی پلاستیکی

همه چیز در مورد کندوی کف باز