.

اگزالیک اسید زنبور عسل

  • هنگام استفاده در پاییز هیچ افزایش قابل توجهی در باقی مانده اسید اگزالیک در عسل تولید شده در فصل بعدی مشاهده نمی شود. (کنترل بیماری واروآ در زنبور عسل ، Mark Goodwin)
  • اسید اگزالیک در موم تجمع نمی یابد و باقیمانده آن در عسل محدود بوده و سمیت آن غیر قابل توجه است. (بیماری ها و آفات زنبور عسل, انتشارات دانشگاه تهران)
  • اسید اگزالیک قادر به کشتن کنه های داخل حجره های سرپوشیده نمی باشد و باید در فصولی (اواخر پاییز) که لارو و شفیره موجود نیست (خیلی کم است) استفاده شود. محدودیت دمای نیز ندارد.
  • روش تصعید اسید اگزالیک از جمیع جهات نسبت به روش های دیگر (تزریق ، اسپری) بهتر است. (Frances L.W. Ratnieks,2013)
  • قاعدتا هرچه اسید اگزالیک از خلوص بیشتری برخوردار باشد بهتر است (خصوصا در روش تزریق و اسپری) اما جهت تصعید ( نه تبخیر) می توانید از اسید اگزالیک صنعتی استفاده کنید و حتی در صورت وجود ناخالصی مشکلی پیش نخواهد آمد چون مواد ناخالصی در تابه بصورت خاکستر باقی خواهند ماند. بهتر است پس از چندبار استفاده ، تابه بخارساز تمیز شود. در اسپری و تزریق اگزالیک صنعتی ایرانی مورد استفاده قرار گرفت و هیچگونه تلفاتی مشاهده نگرید، جهت استفاده بهتر است روی چند کندو تست کنید و سپس بصورت کامل استفاده کنید.(جمله صرفا خبری است نه پیشنهادی)
  • اسپری کردن اسید اگزالیک روی نوزاد زنبورها سبب نکروز سلول های روده میانی می شود. (Gregorc, 2004)
  • اسپری مکرر ممکن است سبب مرگ و میر بالای زنبورها شود. (بیماری ها و آفات زنبور عسل, انتشارات دانشگاه تهران)
  • استفاده از دوزهای بالا (حتی تا ۴ گرم برای هر کندو) ملکه کشی به همراه نخواهد داشت اما بین دز بالا و تلفات لاروها رابطه معنی داری وجود دارد . (Marion D. Ellis, University of Nebraska, 2008)
  • کنه کشیِ دز نرمال (۲ گرم برای هر کندو) با دز بالا (۴ گرم برای هر کندو) تفاوت قابل ملاحظه ای ندارد و توصیه می شود حتما از دز نرمال استفاده شود.
  • مصرف اسید اگزالیک (تصعید ، تزریق و اسپری) در کشورهای پیشرفته مجاز می باشد.

حتما بخوانید:

فرمول جدید اسید اگزالیک برای کنترل کنه واروآ

تلگرام زنبور عسلنحوه مصرف اسید اگزالیک

علائم کنه تراشه ای و درمان آن

اسید فرمیک و کنه واروآ زنبور عسل

استفاده از تیمول برای مبارزه با کنه زنبور عسل

بهترین زمان مصرف داروهای ضد کنه