زنبور قرمز

زنبور قرمزحمله زنبور قرمز به زنبور عسل :

 زنبور قرمز (زنبور خرمائی یا گاوی) بزرگترین زنبورانی هستند که بصورت اجتماعی زندگی می کنند. زنبور عسل در مزرعه و همچنین در محل ورود کندو  مورد حمله زنبور قرمز قرار می گیرند و گاهی آنها وارد کندو شده (کندوهای ضعیف) و لاروها و شفیره ها را نابود می سازند. اما آنها شفیره ها را ترجیح می دهند و سر و شکم زنبور عسل را کنده و سینه آن را برای تغذیه نوزادان به آشیانه خود می برند.

مشخصات ظاهری زنبور قرمز:

زنبور قرمز (زنبور خرمائی یا گاوی) بسیار درشت و قوی است که وزن آن ۱۰ تا ۱۵ برابر وزن زنبور عسل کارگر است و طول بدن آن سه تا چهار سانتیمتر است. و زنبوران عسل را به سرعت و بدون استفاده از نیش کشته و کندو را تصاحب کرده و سپس زنبوران بالغ و نابالغ را برای تغذیه نوزادان به آشیانه خویش می برند. ۲۰ تا ۳۰ زنبور قرمز در مدت چند ساعت ممکن است ۵ تا ۲۵ هزار زنبور را بکشند.

 

روش های مقابله با زنبور قرمز :

مقابله با زنبور قرمز با قرار دادن تله در زنبورستان عملی میگردد. اساس بیشتر تله های زنبور قرمز برا اساس ورودی مخروطی یا قیفی است.طوری که زنبورهای قرمز برای خوردن طعمه از دهانه گشاد وارد تله شده ولی قادر به خروج از آن نمی شوند.

تله زنبور قرمز
تله زنبور قرمز فلزی

روش دیگر جهت مبارزه با زنبور قرمز تهیه طعمه مسموم است که زنبور قرمز طعمه مذکور را به آشیانه خویش برده و با تغذیه از آن تمام آنها در آشیانه کشته می شوند.

روش دیگر یافتن آشیانه زنبور قرمز و خراب کردن لانه آنهاست. در ژاپن از قطعات گوشت قرمز یا ماهی که به یک توپ نخی متصل است بعنوان طعمه استفاده می کنند و شکارچی حامل توپ را تا آشیانه تعقیب کرده و بعد از شناسایی آشیانه زنبور قرمز اقدام به نابودی آشیانه آنها می کنند.

یکی از روش های موثر جهت مقابله با زنبور قرمز استفاده از چسب موش می باشد. بدین صورت که مقداری چسب موش را روی یک کارتن یا چوب ریخته و طعمه مورد علاقه زنبور قرمز به صورت تکیه های کوچک را روی آن بگذارید و نزدیک کندو (بهتر است در سایه) قرار دهید. بدن زنبور قرمز (زنبور خرمائی یا گاوی) هنگام برداشتن طعمه به چسب خواهد چسبید.

زنبور قرمز قدرت ورود به کندوهای قوی را ندارد اما به راحتی وارد کندوهای ضعیف می شوند حتما فلز کشوی دریچه را برعکس یا دریچه را آنقدر کوچک کنید که زنبور قرمز نتواند داخل کندو شود.

نکته : طعمه زنبور قرمز در اوایل بهار که به مواد پروتئینی دارد از شش (جگر) مرغ و گاو ، ضایعات ماهی و… و در پاییز از مواد شیرین مثل مربا و … استفاده می شود.

مطالب مرتبط:

تلگرام زنبور عسل

 

روش مقابله با زنبور زرد

اگزالیک اسید . مبارزه با کنه واروآ

اسید فرمیک و کنه زنبور عسل

نوزما و سرکه سیب

تقویت کندوهای ضعیف در بهار