بهترین نژاد زنبور عسل

تاثیری که یک نژاد خوب زنبور عسل بر افزایش بازدهی و کاهش بیماری و تلفات دارد امروزه بر هیچ زنبورداری پوشیده نیست.اما بهترین نژاد زنبور عسل کدام است؟ شاید این یکی از مهم ترین سوالات و دغدغه هر زنبورداری باشد. اما واقعا بهترین نژاد زنبور عسل کدام است؟ نژاد روسی ، نژاد قفقازی ، نژاد ایتالیایی ، یا نژاد کارنیولان (کارنیکا) … ؟

باید توجه داشت که یکی از مهم ترین نکاتی که در انتخاب نژاد زنبور عسل از آن غفلت می شود ، توجه به اقلیم و شرایط آب و هوایی منطقه زنبورداری است . هر نژاد زنبور عسل در یک شرایط آب و هوای خاص بهترین عملکرد را داراست و ما نباید انتظار داشته باشیم نژادی که در آب و هوای معتدل مدیترانه عملکرد خوبی دارد ، در آب و هوای گرم و خشک نیز دقیقا همان عملکرد را داشته باشد. پس برای انتخاب بهترین نژاد زنبور باید توجه کنیم که هر نژاد در چه شرایط محیطی و دمایی بهترین عملکرد را دارد. و نسبت به محیط و آب و هوای منطقه خود بهترین نژاد زنبور عسل را انتخاب کنیم.

برای پیدا کردن بهترین نژاد زنبور ابتدا باید تعریفی از یک نژاد خوب داشته باشیم

خصوصیات یک نژاد خوب زنبور عسل:

 • آرام باشند و نیش نزنند
 • پرمحصول باشند.
 • بچه به اندازه ی لازم (نه کم و نه زیاد) بدهند
 • گل های شهددار را بسرعت پیدا کنند.
 • مصرف عسل زمستانی آنها کم باشد.
 • در مقابل امراض مقاوم باشند.
 • رشد سالانه شان را هرچه زودتر(حتی اواخر زمستان) شروع کرده و خیلی سریع به حداکثر رشدشان رسیده و بعلاوه مدت زیادی در رشد بالا باقی بماند.

هر چند سالهاست که مراکز اصلاح نژاد زنبور عسل در نقاط مختلف جهان سعی می کنند که ملکه های تولید کنند که بیشترین خصوصیات خوب و کمترین صفات بد را داشته باشد اما با همه این تلاش ها هنوز نمی توان ملکه ای را یافت که علاوه بر داشتن تمام صفات خوب عملکرد خوب خود را در تمام شرایط آب و هوایی حفظ کنند.

بررسی چند نژاد زنبور عسل:

بهترین نژاد زنبور عسل

نژاد زنبور ایتالیایی (لیگوستیکا) زنبور زرد :

خصوصیات خوب زنبور ایتالیایی

 • وقتی که به بالاترین حد رشدشان رسیدند بقیه بهار و تمام تابستان و حتی اغلب قسمت اعظم پاییز را نیز در همان قدرت باقی می مانند
 • در مقابل تابستان های گرم مقاومند،در کشور گرمی مانند فلسطین اشغالی توانسته اند خود را بخوبی تطابق داده و نژاد اصلی این سرزمین را تشکیل دهند.
 • بسیار فعالند
 • روی قاب ها آرام می نشینند و کم نیش می زنند
 • بچه و بره موم هم کم می دهند.

خصوصیات بد زنبور ایتالیایی

 • رشد زودرس را در اوایل بهار مانند کارنیولان ندارند. و در اواسط بهار به حداکثر رشدسان می رسند.
 • زمستان های سرد را نمی توانند تحمل نمایند.
 • به غارت کندوهای ضعیف تمایل نشان می دهند.
 • در زمستان به عسل نسبتاً زیادی احتیاج دارند.

نژاد زنبور قفقازی (A. M. CAUCASICA) :

خصوصیات خوب زنبور قفقازی

 • بسیار آرامند و از نیش زدن تا سرحد امکان احتراز می کنند.
 • ارجحیت نژاد قفقازی بر سایر نژادها در طویل تر بودن خرطوم آن هاست (۷ میلیمتر) که در نتیجه قادرند از خیلی از گل ها مثل گل شبدر قرمز که شهد آن ها در نقاط عمیق گل ها قرار دارند نیز عسل جمع کنند
 • معمولاً کم بچه می دهند.
 • در تابستان در حداکثر رشدشان باقی می مانند.
 • در اوائل بهار رشدشان را شروع کرده و کمی پس از نژاد کارینکا یا کارینولان به حداکثر رشدشان می رسند.

خصوصیات بد زنبور قفقازی

 • خیلی زیاد بره موم به کندویشان می آوزند. بطوری که زیادی بره موم اغلب کارکردن با این نژاد را مشکل می کند.
 • مصرف غدای زمستانیشان زیاد است.
 • هوای سرد شدید و طویل زمستان را بزحمت تحمل می کنند.

نژاد زنبور کارنیکا (کارنیولان) :

 • بسیار آرام بوده و بندرت نیش می زنند
 • در اوایل بهار قدرت رشد زیادی دارند و به طوری که خیلی زود قوی شده
 • معمولاًکم بچه می دهند
 • غذای زمستانی نسبتاً کمی احتیاج دارند
 • عسل آوری خوبی دارند
 • با آب و هوای مختلف خودشان را خوب تطابق می دهند.

تلگرام زنبور عسل