لحظه تولد ملکه زنبور عسل

 تخم ریزی ملکه زنبور عسل

بلوغ ملکه زنبور عسل :

یک ملکه باکره حدودا بعد از پنج تا شش روز پس از تولد از نظر جنسی بالغ  و آماده جفت گیری می شود. در این بازه زمانی مانند تمام حشرات، لایه بیرونی کیتین پوشش بدن ملکه  سخت و ضخیم شده  همچنین فرومون آن جهت جذب زنبورهای نر برای جفت گیری توسعه می یابد.

 پس از این مدت ملکه در اولین روز آفتابی از کندو بیرون می آید و پس از جفتگیری مجددا به کندو باز می گردد (البته اگر طعمه پرندگان نشود) و حدود ۴۰ ساعت زمان نیاز است تا ذخیره سازی اسپرم انجام گیرد و ملکه آماده تخمریزی شود.البته گاهی تعداد جفتگیری در یک  پرواز کافی نیست و ممکن است پرواز جفت گیری دو یا چند بار تکرار شود.

زمان تخم ریزی ملکه زنبور عسل :

یک ملکه بعد از تولد بطور معمول تقریبا بعد از ۹ تا ۲۰ روز شروع به تخم ریزی می کند.

۶ روز  بلوغ ( تا ۱۴ روز ) + ۱ روز جفتگیری (تا ۴ روز ) + ۲ روز ذخیره اسپرم = ۹ روز (۲۰ روز)

مطالب مرتبط:

تلگرام زنبور عسل

تهیه غذای قفس ملکه زنبور عسل

نرزا شدن ملکه باکره

روش تعویض یا معرفی ملکه زنبور عسل

دلایل عدم یکنواختی تخمریزی ملکه زنبور عسل

سیکل زندگی ملکه زنبور عسل

تشخیص ملکه کارنیکا

تلقیح مصنوعی ملکه