.

برای ساخت یک داروی ضد کنه واروآ ، جهت درمان زنبور عسل طبق دستور عمل زیر اقدام کنید.

مواد لازم:
اسید اگزالیک ۶۰۰ گرم
گلیسیرین ۱۰۰۰ گرم
مقوا به ضخامت ۵ میلی متر و به عرض ۳ سانتیمتر و طول ۳۵ سانتیمتر

روش کار:
ابتدا دمای گلیسیرین را به ۵۰ درجه سانتیگراد می رسانیم. ضمن دما دادن به گلیسیرین دائما باید هم زده شود. سپس دمای گلیسیرین را به ۳۵ درجه سانتیگراد می رسانیم و ۶۰۰ گرم اسید اگزالیک را به آن اضافه می نماییم. ضمن دما دادن به مخلوط دائما هم می زنیم.  باید به بخاطر داشته باشیم دما نباید از ۵۵ درجه بیشتر شود. وقتی دمای  محلول به ۴۰ درجه سانتیگراد رسید ۸۰ مقوای فوق الاشاره را به مدت ۲۴ ساعت در آن قرار می دهیم. (هر مقوا باید ۲۰ گرم محلول جذب کرده باشد) پس از خارج نمودن مقواها نباید محلول از آنها چکه کند.
بسته به جمعیت کندو می توان ۴ الی ۶ مقوای آماده شده را بین قاب های کندو گذاشت با این کار ۹۹ درصد از کنه ها از بین خواهند رفت.

فرناندو استوان ؛ نماینده یونیدو(سازمان توسعه صنعتی ملل متحد)

 مصالب مرتبط:

استفاده از تیمول جهت از بین برن کنه زنبور عسل

تلگرام زنبور عسل

نحوه خسارت کنه واروآ به زنبور عسل

اسید فرمیک جهت درمان کنه واروآ

درمان ارگانیک کنه واروآ

نحوه مصرف اگزالیک اسید برای درمان کنه واروآ