یکی از آفت های مهم زنبور عسل در ایران کنه واروآ است که هر ساله خسارت زیادی به کندوهای زنبور عسل وارد می کند.لذا جهت مبارزه و ریشه کنی کنه واروآ نیاز به یک کار منسجم و هماهنگ توسط همه زنبورداران دارد، تا با مبارزه با این کنه خسارت ناشی از آن به حداقل ممکن رسد.مبارزه با کنه واروا در دو زمان صورت می پذیرد یکبار در بهار و یک بار در پاییز.البته بهترین زمان مبارزه با کنه واروآ پاییز و همین موقع (اواسط پاییز) می باشد.اولا تخم ریزی وجود ندارد یا بسیار کم است ، جمعیت زنبور و همچنین جمعیت کنه واروآ در حداقل ممکن است و این امر مبارزه با این آفت را ساده تر می کند.لذا از همه زنبورداران خواهشمندیم جهت کمک به خود و سایر زنبوردارن مبارزه با این آفت را بطور جدی پیگیری کنند.و اگر تصمیم به کوچ دارند حتما بعد از کوچ اولین اقدامشان مبارزه با این انگل زنبور عسل باشد و دوستانی هم که قصد کوچک ندارند نیز اقدام به مبارزه کنند تا جمعیت کنه واروآ در ایران کاهش و رو به نابودی رود.

بهترین و سالمترین درمان کنه واروآ ، توسط اسید اگزالیک انجام می شود. که علاوه بر نابودی کنه واروآ ، کنه تراشه ای در سیستم تنفسی زنبور عسل را نیز از بین می برد.امیدوارم همکاران محترم مبارزه با این کنه را در دستور کار خود قرار دهند و به جد به این امر مهم بپردازند.

از اگزالیک اسید جهت مبارزه با کنه واروآ زنبور عسل به سه روش بخار دادن ، اسپری و تزریق با سرنگ استفاده می شود که نحوه صحیح هر کدام از سه روش در جدول بیان شده است.

روش استفاده از اگزالیک اسید کنه واروآ

مطالب مرتبط:

مبارزه با کنه واروآ با اسید فرمیک

تلگرام زنبور عسل

درمان ارگانیک کنه واروآ

درمان کنه واروآ با حرارت

فوماژیلین