زنبور عسل گرما حرارت

 گرما و زنبور عسل

پرورش نوزادان بخش  مهم و حساسی در دنیای زندگی زنبورهای عسل است ، که با دقت شگفت انگیزی کنترل می شود ، و دمای منطقه حاوی سلول های شفیره سر بسته ؛ دقیقا تنظیم می شود.
زنبورداران ، مدت هاست که از گرمای نسبتا بالای سلول های نوزادی زنبور عسل آگاهند که حتی می توان با پوست دست آنرا حس کرد.زنبورها قادرند با انقباض ماهیچه ای ، درست مانند زمانی که ما از سرما می لرزیم ، گرما تولید کنند.زنبور های عسل با لرزندان ماهیچه های پروازی خود گرما تولید می کنند. این ماهیچه ها در هنگام لرزش به بال ها متصل نبوده و با حرکات رشته های ظریف ماهیچه ای و با انقباض و انبساط آنان زنبورها ظرفیت متابولیکی ماهیچه ها را افزایش داده و گرما تولید می نمایند.
این زنبورها قفسه سینه شان را به روی درپوش سلول فشار داده و گرمای خود را به شفیره ها منتقل می کنند.این وضعیت گرمادهی که زنبورانی که حداقل نیمی از ارتفاع بدن آنان پایین تر از سایر زنبورهای حاضر در سطح شان است به آسانی قابل تشخیص است و آنها این حالت را کاملا بدون حرکت تا ۳۰ دقیقه حفظ خواهند کرد.شاخک ها در تماس با درپوش سلول ها بوده و فرض بر این است که دمای درپوش های مومی سلول را اندازه می گیرند ، چرا که انتهای شاخک ها ، حامل بیشترین تجمع گیرنده های حساس به گرماست.
عسل در شرایط عادی ، برای حفظ عملکردهای بدن زنبورها غذا محسوب نشده بلکه عمدتا برای گرم کردن نوزدادن در فصل تابستان ، و برای حفظ خوشه زنبوران در کندو از سرمای زمستان استفاده می شود.
در دوره پرورش نوزادان زنبورها جهت گرم نگه داشتن نوزادها حداقل ۱۶ کیلو گرم عسل غلیظ مصرف می کنند.

تلگرام زنبور عسل

 مطالب مرتبط:

انواع شاخون ملکه

روش معرفی ملکه به کندو

چیدمان کندوها

درمان کندوهای نرزا

مزایا و معایب کندوی پلاستیکی

روش مقابله با زنبور زرد