نرزا شدن ملکه زنبور عسل

ملکه زنبور عسل در طی ۱ تا ۳ پرواز جفتگیری به طور متوسط با تعداد ۷ تا ۱۰ زنبور نر و در بعضی مواقع ،با ۲۰ تا ۲۸ زنبور نر جفت گیری می کند. ملکه زنبور عسل در سن ۴ تا ۱۰ روزگی به سن بلوغ می رسد و آماده جفت گیری می شود. زنبوران نر ۱۰ تا ۱۴ روز و بطور متوسط ۱۲ روز پس از خروج از شفیره ، بالغ و آماده جفت گیری می شوند.

پرورش زنبور نر عسل

چنان چه ملکه زنبور عسل تا سن سه هفتگی جفت گیری نکند دیگر قادر به جفت گیری نبوده و پس از آن شروع به گذاردن تخم های بارور نشده می کند که به زنبوران نر تبدیل می شوند. این پدیده را اصطلاحاً باکره زایی می نامند. بعضی از تولید کنندگان از یک ملکه چندین ملکه تولید کرده و آنها را بصورت باکره با دادن گاز کربنیک وادار به تخمریزی می کنند که همه آنها تبدیل به زنبور نر می شوند. دادن گاز کربنیک به ملکه سبب می شود که ۱۵ تا ۱۶ روز تاخیر تخمگذاری را به حدود ۳ تا ۴ روز تقلیل دهد.

مطالب مرتبط:

تلگرام زنبور عسل

گرم نگه داشتن کندوی زنبور عسل

انواع شاخون ملکه

بلوغ زنبور نر

درمان کندوهای نرزا

ملکه های کانادایی