.پرورش زنبور عسل

• سعی کنید حتی الامکان در مواقع ضروری به بازدید کندو بپردازید و از بازدیدهای غیر ضرروری اجتناب کنید. زیرا زنبورها باید زحمت زیادی بکشند تا دما و رطوبت کندو را مجددا به مقدار ایده آل لازم جهت پرورش نوزادان برسانند (گاها مقدار زیادی عسل مصرف می کنند) . در بعضی ماه های سال بازدیدهای بی مورد و استرس وارده باعث کشته شدن ملکه توسط زنبورها خواهد شد.

• ترتیب قرار گرفتن قاب های را تغییر ندهید و معماری داخلی کندو را به خود زنبورها بسپارید.

• هنگام بازدید تلفن همراه (بالاخص هوشمند) به همراه نداشته باشید.

• هدف از بازدید کندو اطمینان از وجود ملکه ؛ عدم وجود بیماری خاص در کندو ؛ وجود دخیره غذایی کافی و فضای لازم جهت تخمگذاری ملکه می باشد. برای اینکار سریعا یکی دو قاب را خارج نموده و به بررسی نکات فوق بپردازید (نیاز به بازدید تک تک قاب ها نیست)• برای دودی بهترین گزینه پهن حیوانات و چوب است از بکار بردن الیاف پشمی بپرهیزید زیرا باعث تهاجمی شدن زنبور می شود.

• زمان بیرون آوردن و جا زدن قاب ها مواظب باشید که ملکه صدمه نبیند.

زمان بازدید لباس شما بوی ادکلن و عطر ندهد چون باعث تحریک رفتار تهاجمی زنبور می شود.• از نشستن جلوی دریچه کندو و مسیر پرواز زنبوران خودداری کنید. در موقع بازدید در عین سرعت از حرکات ناگهانی و زدن ضربه به قاب ها و بدنه کندو خودداری نمود.

حتما بخوانید: