چیدمان زنبورستان

  • بهتر است کندوها از سطح زمین فاصله داشته باشند تا از خطر موریانه ، رطوبت و فساد در امان بمانند. برای این کار میتوان از آجر یا بلوک های سیمانی استفاده کرد.
  • اجتناب از قرار دادن کندوها در یک ردیف به فاصله کم از هم ، این کار باعث می شود تا احتمال ورود اشتباه زنبورها به کندوهای دیگر افزایش یابد و باعث گسترش بیماری بین کندوها شود.ما به شما چیدمان های زیر را پیشنهاد می کنیم.
چیدمان کندوها در زنبورستان ایران
  • دریچه پرواز نباید رو به جریان اصلی باد منطقه باشد.
  • چمن و علف های نزدیک به دریچه پرواز را بچینید تا پرواز و رفت و آمد زنبورها به سهولت انجام گیرد.
  • سعی کنید شان های حاوی لارو و شفیره در پایین ترین طبقه ممکن قرار بگیرد ، هنگامی که دریچه پرواز کندو مستقیما به منطقه نوزادان یک کلنی باز شود ، در مقایسه با زمانی که دریچه پرواز کندو به منطقه ای که فقط شامل شان است ، بازگردد ، نسبت بیشتری از زنبوران به جمع آوری گرده می پردازند.استفاده از کندو با دو دریچه ورودی که پایینی نزدیک به شان نوزادان و بالایی نزدیک به شان های عسل است ، مانع از ذخیره نامطلوب محموله های گرده گل در شان های عسل می گردد. نه تنها نسبت زنبورانی که به جمع آوری گرده گل می پردازند بلکه میزان واقعی گرده گل جمع آوری شده می تواند فقط به وسیله تغییر میزان دسترسی زنبوران چرارو به ناحیه نوزادان تحت تاثیر قرار گیرد.

مطالب مرتبط:

نحوه صحیح مصرف اگزالیک اسید جهت درمان کنه زنبور عسل

تلگرام زنبور عسل

خرید ملکه زنبور عسل نژاد کارنیکا

زمان برداشت عسل

نحوه تهیه عصاره بره موم

خواص درمانی گرده گل