فعالیت های زنبور عسل

زنبوران عسل از زمانی که تاریخ ثبت شده است و احتمالا بسیار طولانی تر ، انسان ها را مجذوب خود کرده اند. زنبوران به خاطر عسل و موم به عنوان محصولات طبیعی از مدت ها پیش مورد اهمیت قرار گرفته اند. زندگی هزاران زنبور به صورت منظم در کلنی ها و بکارگیری از ظریفترین نکات دانش هندسه در ساخت شان های عسل باعث فریفته شدن چشم ها می شود.

تمام زنبورهای از بدو تولد شروع به فعالیت می کنند و بصورت غریزی از  وظایف خود آگاه و آن به  را بهترین شکل انجام می دهند. تمام وظایف و فعالیت های داخل کندو بین اعضا تقسیم شده است و هر زنبور بنا به سن خود فعالیتی در کندو یا بیرون آن انجام می دهد.

وظایف و فعالیت های زنبور عسل کارگر :

فعالیت وظایف طول عمر زنبور عسل

زنبوران کندو :

تمام زنبورهای کارگر درون کندو عقیم هستند.و اوایل زندگی در درون کندو به فعالیت های داخل کندو می پردازند. و در این مدت به روشنایی حساسیت منفی از خود نشان می دهند. هر یک غدد مختلف در مرحله ای از زندگی زنبور کارگر فعال می شود و شرایط داخل و خارج کلنی نیز زمان و دوره فعالیت آنها را تحت تاثیر قرار می دهند. در سه روز اول زندگی وظیفه زنبورهای کارگر تمیز کردن سلول هایی است که به تازگی خود و یا سایر زنبورها از آن خارج شده اند. بین ۳ تا ۶ روزگی غذا دادن به لاروهایی که سن آنها بیشتر از سه روزه است و پوشاندن روی سلول هایی که شفیره در آن قرار دارد، به عهده این زنبور ها است. وظیفه بعدی زنبوران کارگر یعنی در سن ۶ تا ۱۲ روزگی، غذا دادن به لارو های جوان کمتر از سه روزه است. زنبوران عسل در ۱۸ تا ۲۱ روزگی بیشترین مقدار زهر را در کیسه زهر داشته و وظیفه اصلی آنها محافظت از کندو است.

زنبوران مزرعه :

پس از گذشت سه هفته از عمر زنبوران عسل کارگر ابتدا پرواز تمرینی شروع شده و سپس پرواز اصلی برای آوردن غذا آغاز می گردد. زنبوران عسل کارگر بر حسب نیاز کندو مواد مورد احتیاج ماننده آب ، گره گل ، شهد و بره موم را به کندو می آورند.

فعالیت زنبور عسل نر:

زنبورهای نر تنها به منظور تولید مثل به خدمت گرفته می شوند. و فعالیت خاصی جز تغذیه از ذخیره داخل کندو ندارند تا شاید  روز مبادا جهت جفتگیری با ملکه باکره مورد استفاده قرار گیرند.

مطالب مرتبط:

تلگرام زنبور عسل

مقابله با زنبور قرمز

تغذیه زنبور عسل با بره موم

خنک کردن کندو

علت شکرک زدن عسل طبیعی

نیازهای غذایی زنبور عسل