شهد شاهانه یا ژله رویال (Royal Jelly) که به آن در فارسی شاه انگبین نیز می گویند به رنگ سفید شیری، با بوی کمی تند و مزه تلخ که حاوی مقدار زیادی ازت بوده و حالت اسیدی دارد که به وسیله یک جفت غده مغزی (hypo pharyngeal) زنبوران کارگر پرستار معمولاً در سنین ۲ تا ۱۲ روزگی ترشح شده و مورد استفاده ملکه در تمام طول عمر و نوزادان زنبور در مراحل اولیه رشد قرار می گیرد. یعنی ملکه زنبورها در تمام عمر طولانی خود که حدود پنجاه برابر عمر زنبورهای کارگر است از ژله رویال تغذیه می کند.

ژله شاهانه به دلیل ترکیب شیمیایی بسیار پیچیده اش و همچنین به دلیل داشتن مقادیر بسیارقابل توجه پروتئین، چربی، قندها و ویتامینها تأثیر بسیار شگفتی بر فیزیولوژی و بیولوژی ملکه زنبور عسل داشته و گرچه ملکه از نظر مبدأ تولید با زنبور های کارگر یکسان می باشد ولی به دلیل تغذیه از این ماده غذایی با ارزش کاملاً از نظر خصوصیات ظاهری و رفتاری و بیولوژیکی از سایر زنبور ها متمایز می گردد. به همین دلیل به نظر می رسد ژله شاهانه اثر مشابهی روی انسان و سایر حیوانات دارد. ژله

رویال دارای اکثر اسیدهای آمینه و تمام ویتامین ها است. ژله رویال دارای مصارف پزشکی زیادی بوده و از نظر ارزش چندین برابر قیمت عسل و اکثراً در بازارهای جهانی به صورت آمپول، کپسول و همچنین به صورت شربت عرضه می شود.

بعضی از محققین بدون آنکه پشتوانه علمی قوی ارائه دهند معتقدند که ژل رویال خواص بسیار ارزنده ای به عنوان یک ماده غذائی وهمچنین داروی مؤثری برای درمان بسیاری از بیماریهای انسان میباشد. این دسته از محققین معتقدند که ژله شاهانه باعث افزایش طول عمر شده، برای درمان بعضی از بیماریهای قلب و جهاز هاضمه و بسیاری از بیماریهای دیگر مؤثر میباشد.