­

هیبرید یا زنبور عسل دو رگه

 ملکه هیبرید زنبور یا ملکه هیبرید یا زنبور دو رگه نتایج حاصل از تلاقی دو یا چند نژاد یا سویه متفاوت زنبور عسل می باشد. چرا زنبور یا ملکه هیبرید ؟ هر یک از نژادهای زنبور عسل در منطقه جغرافیائی خود و تحت شرایط محیطی و اقلیمی در طول زمان تکامل یافته و خصوصیات ظاهری و رفتاری خاصی پیدا می کند.بعضی از این خصوصیات از نظر اقتصادی مفید و [...]

ژنتیک زنبور عسل به زبان ساده

 بسیاری از حیوانات بطور معمول دو مجموعه کروموزم دارند که یک مجموعه آن از جنس مونث (مادر) و یک مجموعه آن از جنس مذکر (پدر) دریافت می شود.به  این نوع حیوانات دیپلوئید یا دو کروموزمی گفته می شود (Di به معنی دو و Ploid مخفف کروموزوم). کروموزم خود شامل مجموعه ای از ژن هاست.در زنبور عسل ، ملکه و زنبوران کارگر دارای 32 کروموزم می باشند که یک مجموعه [...]

درمان کندوهای نرزا

چگونگی پيدايش کارگران تخم گذار و معرفی ملکه به اين نوع کندوها وقتی کندویی ملکه خود را به هر دلیلی از دست بدهد ( کندو یتیم شود) وبه مدت حدود يک هفته تخم يا لارو خیلی جوان (کمتر از دو روز) وجود نداشته باشد تا زنبوران اقدام به تولید ملکه کنند؛ تخمدان تعدادی از زنبوران کارگر رشد و شروع به تخم گذاری می کنند. تخم گذاری زنبوران کارگر کاملا بصورت [...]

تفاوت نژاد کارنیکا و کارنیولان

صحبت های زیادی بین زنبورداران ایرانی در مورد ملکه کارنیکا و کارنیولان و تفاوت های بین این دو می شود. یکی از مهم ترین سوالاتی که در این بین مطرح است تفاوت ملکه کارنیکا و ملکه کارنیولان است. عده ای اعتقاد دارند که ملکه کارنیولان از لحاظ اخلاق و رفتار و ویژگیها، دارای تفاوتهای چشمگیری با نژاد کارنیکا می باشد و عده ای هم معتقدند کارنیکا همان نام [...]

خصوصیات نژادی ملکه زنبور عسل

تعریف نژاد : مجموعه افراد یک زیرگونه را که در یک منطقه خاص جغرافیایی زندگی می کنند و دارای خصوصیات ظاهری و رفتاری مخصوص بخود می باشند و یا با سایر زیر گونه های همان گونه متفاوت هستند نژاد می نامند. در زیر خصویات نژادی ملکه زنبور عسل مورد بررسی قرار می گیرند. جمعیت کلنی : در حقیقت تولید اصلی یک کلنی مربوط به جمعیت آن کلنی است. بطوریکه متوسط [...]

همخونی در زنبور عسل

یکی از مشکلاتی که در رابطه با اصلاح نژاد زنبور عسل وجود دارد این است که در موقعی که در داخل یک نژاد و در بین لاین های انتخابی آن نژاد تلاقی های مکرر انجام شود صفات نامطلوب به تدریج نمایان می شوند. همخونی عبارتست از جفتگیری نر و ماده ای که درجه قرابت آنها به یکدیگر از متوسط درجه قرابت در جمعیت آنها بیشتر باشد. اینگونه جفتگیری ها معمولا [...]