.

هیدروکسی متیل فورفورال (HMF)
HMF بصورت طبیعی در عسل به واسطه تجزیه قندهای ساده خصوصا فروکتوز در مجاورت اسید به مقدار خیلی کم وجود دارد.

مقدار مجاز HMF در عسل طبیعی
مقار مجاز HMF در عسل طبیعی معادل ۴۰ میلی گرم در یک کیلوگرم عسل می باشد.

دلایل افزایش مقدار HMF در عسل
بالا رفتن مدت زمان نگهداری (انبارش طولانی مدت)
حرارت دادن عسل
افزودن مواد قندی بطور مصنوعی در عسل

HMF و زنبور عسل:
مقدار نرمال HMF در تغذیه زنبور عسل باید حداکثر ۴۰ ppm باشد و بیش از آن باعث  تلفات زنبور عسل می شود. این ماده در عسل طبیعی در سال اول به مقدار نرمال موجود می باشد اما عسلی که چهار تا هشت سال نگهداری شود میزان HMFآن بشدت افزایش می یابد و و در صورتی که برای تغذیه زنبور عسل مورد استفاده قرار گیرد به همان نسبت تلفات زنبور عسل خواهیم داشت. در شربت شکر HMFکه در اثر حرارت افزایش می یابد باید کنترل گردد . بر اساس تحقیقات متعدد در دنیا ثابت شده است که HMF  شربت در حالت نرمال و کنترل شده ۳۰ ppm می باشد. حرارت شربت شکر نباید بیش از چهل درجه و حداکثر نیم ساعت باشد و می بایست سریع سرد گردد . اگر میزان حرارت در تهیه شربت شکر کنترل نگردد و میزان HMFبین ۱۰۰-۲۰۰ ppm  برسد طی ۱۶ روز نزدیک به ۵۰% تلفات خواهیم داشت.

حتما بخوانید:

استانداردهای عسل طبیعی

تلگرام زنبور عسل

دلیل شکرک زدن عسل

میانگین عسل تولیدی سالانه کندو

تغذیه زنبور عسل با بره موم

تهیه کیک گرده برای تغذیه زنبور عسل

سویا در تغذیه زنبور عسل

بهترین جایگزین شهد برای زنبور عسل